Afschrift akte burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt u een afschrift van een akte aanvragen. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 
Meenemen
 • geldig identiteitsbewijs (bij afspraak balie)
 • betaalmiddel
Duur 3 werkdagen
Kosten € 16,60
Lees meer

 • De gebeurtenis waarvan u een afschrift van de akte wilt, heeft plaatsgevonden in de gemeente Apeldoorn.
 • U kunt alleen een aanvraag doen
  •  voor uzelf
  • als gemachtigde
 • Als u niet genoemd staat in de akte, bijvoorbeeld als partner, moeder/vader of kind, dan moet u een goede reden (gerechtvaardigd belang) hebben om een afschrift te kunnen krijgen. Deze reden kunt u noemen in de aanvraag.
 • Een afschrift van een huwelijksakte of overlijdensakte, opgemaakt voor 01-01-1995, mogen wij altijd afgeven.

U kunt verschillende afschriften van akten van de burgerlijke stand aanvragen:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Akte geregistreerd partnerschap
 • Echtscheidingsakte of beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Omzettingsakte
 • Overlijdensakte

Heeft u een akte nodig voor internationaal gebruik? Vraag dan een internationaal afschrift aan. Hier staan de volgende vertalingen op: Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Joegoslavisch.

U kunt een afschrift van een akte op twee manieren aanvragen:

Online

U kunt een afschrift uit de burgerlijke stand online aanvragen (met DigiD). U ontvangt het afschrift niet digitaal. Het afschrift wordt binnen drie werkdagen via de post naar uw huisadres gestuurd.

Balie

U kunt ook aan de balie terecht. Maak hiervoor een online een afspraak.
Neem mee naar de afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een betaalmiddel (liever pinnen dan contant)

U krijgt het afschrift direct mee.

Machtiging

U kunt ook een ander machtigen om een afschrift van een akte burgerlijke stand aan te vragen. De gemachtigde kan alleen bij de balie terecht. En heeft het volgende nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van zichzelf
 • Een geldig identiteitsbewijs van u
 • Een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 155kB)

De kosten van het afschrift zijn € 16,60. 

Als achteraf blijkt dat u het afschrift niet nodig heeft of dat u het verkeerde document heeft aangevraagd, dan kunnen wij de kosten helaas niet terugbetalen. Er zijn dan kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.

Uw Reactie
Uw Reactie