Overlijdensaangifte

Als er iemand is overleden, doet u hier aangifte van in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente registreert het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de Basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

 
Kosten Gratis
Lees meer

U kunt alleen bij ons aangifte doen als de persoon in Apeldoorn is overleden.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

 • Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig en een verklaring van de arts.
 • Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig en een verklaring van de arts.

Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

U kunt het overlijden op twee manieren aangeven:

Online

U regelt direct:

 • Het verlof tot begraven/cremeren
 • Eventueel het uitstel
 • De laissez-passer
 • Het uittreksel van de overlijdensakte
 • De betaling (iDEAL)

Uploaden bij de online aangifte:

 • De A-verklaring
 • Wilsverklaring (indien van toepassing)
 • Toestemming tot uitstel van de arts (indien van toepassing)

De B-envelop en wilsbeschikking moet u vóór de eerste van iedere maand langsbrengen of opsturen.

We verwerken op werkdagen binnen 24 uur uw aangifte. U ontvangt de gevraagde documenten via mijnapeldoorn.nl (onder Burgerzaken).

Aangifte lijkvinding

U gebruikt de aangifte van lijkvinding als het onduidelijk is waar en wanneer iemand is overleden.

Balie

Maak online een afspraak om het overlijden aan te geven.

Neem mee naar de afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
 • De originele A-verklaring
 • De B-envelop
 • De wilsbeschikking (indien van toepassing)
 • Toestemming tot uitstel van de arts (indien van toepassing)

Wij verwerken uw aangifte direct.

Maak online een afspraak om het overlijden aan te geven.

Neem mee naar de afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Een doktersverklaring (A-verklaring) van het overlijden
 • De B-envelop (envelop voor het Centraal Bureau voor de Statistiek met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)

Wij verwerken uw aangifte direct.

De aangifte van overlijden is gratis. Wilt u ook een afschrift van de overlijdensakte? Daar zijn kosten aan verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie