Overlijdensaangifte

Als er iemand is overleden, doet u hier aangifte van in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente registreert het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de Basisregistratie personen (BRP).

 
Kosten Gratis
Lees meer

U kunt alleen aangifte doen als:

 • De persoon in Apeldoorn is overleden.
 • De begrafenis of crematie binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvindt.

U kunt het overlijden op twee manieren aangeven:

Online

U regelt direct:

 • Het verlof tot begraven/cremeren
 • Eventueel het uitstel
 • De laissez-passer
 • Het uittreksel van de overlijdensakte
 • De betaling (iDEAL)

Uploaden bij de online aangifte:

  • De A-verklaring
  • Wilsverklaring (indien van toepassing)
  • Toestemming tot uitstel van de arts (indien van toepassing)

De B-envelop en wilsbeschikking moet u vóór de eerste van iedere maand langsbrengen of opsturen.

We verwerken op werkdagen binnen 24 uur uw aangifte. U ontvangt de gevraagde documenten via mijnapeldoorn.nl (onder Burgerzaken).

Balie

Maak online een afspraak om het overlijden aan te geven.

Neem mee naar de afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
 • De originele A-verklaring
 • De B-envelop
 • De wilsbeschikking (indien van toepassing)
 • Toestemming tot uitstel van de arts (indien van toepassing)

Wij verwerken uw aangifte direct.

Maak online een afspraak om het overlijden aan te geven.

Neem mee naar de afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Een doktersverklaring (A-verklaring) van het overlijden
 • De B-envelop (envelop voor het Centraal Bureau voor de Statistiek met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)

Wij verwerken uw aangifte direct.

De aangifte van overlijden is gratis. Wilt u ook een afschrift van de overlijdensakte? Daar zijn kosten aan verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie