Begraven, asbezorging en cremeren

In de gemeente Apeldoorn zijn er verschillende opties voor begraven, asbezorging en cremeren. Als u voor begraven of asbezorging van een naaste op een gemeentelijke begraafplaats kiest, dan is een kennisgeving van begraven of asbezorging aan de gemeente nodig. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Lees meer

Meestal doet de uitvaartondernemer de kennisgeving van begraven of asbezorging, maar ook de nabestaanden kunnen dit doen. Deze kennisgeving geldt zowel voor een nieuw en een bestaand particulier graf. In geval van een nieuw graf, wordt er ook gelijk een verzoek tot uitgifterecht gedaan.

Nieuw graf

Is er nog geen graf gereserveerd, dan kan tegelijkertijd met de kennisgeving van begraven of asbezorging een verzoek worden gedaan om een grafuitgifte. Een overzicht van de verschillende soorten graven per begraafplaats in de gemeente Apeldoorn. Een omschrijving per soort graf kunt u terugvinden in artikel 1 van de beheersverordening begraafplaatsen 2018. In de tarievenlijst van de gemeentelijke begraafplaatsen vindt u de bijbehorende kosten.

Wilt u een graf reserveren zonder dat er sprake is van overlijden, dan kunt u dat regelen op deze pagina over het uitgifterecht op een particulier graf of asbestemming.

Bestaand particulier graf

In sommige gevallen wordt iemand begraven in een bestaand particulier graf. Dit is een gereserveerd graf waar een rechthebbende het grafrecht over heeft. In dat geval heeft de gemeente het grafnummer nodig en welke type graf het om gaat. Zijn deze gegevens niet bekend neem dan contact op via het contactformulier of 14 055.

  • Toestemming bijzetting particulier graf
    Als de overledene niet het grafrecht heeft en de kennisgeving van begraven of asbezorging niet wordt gedaan door de rechthebbende van het grafrecht, dan moet de huidige rechthebbende van het grafrecht toestemming geven voor de bijzetting in een bestaand particulier graf via het online formulier ‘Toestemming tot bijzetting in een bestaand graf/urnenkelder’.
  • Nieuwe rechthebbende
    Als de overledene de huidige rechthebbende is van het grafrecht, dan moet door het overlijden het grafrecht worden overgedragen naar een nieuwe rechthebbende. De uitvaartondernemer kan dit doen in het formulier voor het melden van een begraving of asbezorging. Wilt u alleen het grafrecht overschrijven zonder dat er sprake is van overlijden, dan kunt u dat regelen op deze pagina over het grafrecht overschrijven.

Cremeren

U vraagt toestemming aan bij de gemeente voor het cremeren van de overledene. Dit heet een verlof tot cremeren. Dit vraagt u tegelijkertijd met de overlijdensaangifte. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De uitvaartondernemer ontvangt dan ook het verlof tot cremeren. Bij een crematie in gemeente Apeldoorn is geen extra kennisgeving aan de gemeente nodig.

Er zijn 5 gemeentelijke begraafplaatsen. Per begraafplaats vind u info over de soorten graven en asbestemmingen die mogelijk zijn.

Een omschrijving per soort graf kunt u terugvinden in artikel 1 van de beheersverordening begraafplaatsen 2018. In de tarievenlijst van de gemeentelijke begraafplaatsen vindt u de bijbehorende kosten.

Gedenkteken of -steen 

Als u een gedenkteken wil plaatsen op het graf van een overledene, dan kunt u een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken aanvragen.

Uitvaartagenda (voor ondernemers)

In de gemeente Apeldoorn kunt u als uitvaartondernemer zelf 24/7 een afspraak maken voor een plechtigheid op een gemeentelijke begraafplaats of crematorium Heidehof in de uitvaartagenda.

Heeft u nog niet eerder afspraak in de uitvaartagenda geboekt, neem voor toegang contact op met 14 055 (bereikbaar tijdens kantooruren)

Heeft u nog vragen?

De medewerkers van de begraafplaatsenadministratie zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 14 055. Het is dan mogelijk om telefonisch een tijdstip van begraven of cremeren vast te laten leggen.

Uw Reactie
Uw Reactie