Begraven of cremeren

In de gemeente Apeldoorn zijn er verschillende opties voor begraven en cremeren. Als u voor begraven of cremeren van een naaste op een gemeentelijke begraafplaats kiest, dan is er toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Lees meer

Uw uitvaartondernemer regelt de toestemming meestal voor u.

Meldt de begraving of crematie online met bovenstaande knop.

Deze melding geldt voor een nieuw en een bestaand graf. In geval van een nieuw graf, wordt er ook gelijk een verzoek tot uitgifterecht gedaan.

De gemeente toetst alle aanvragen aan de beheersverordening begraafplaatsen 2018. In deze verordening vindt u ook alle soorten graven.

Bekijk de begraafplaatstarieven 2023 (pdf, 66 kB)

Welke soorten graven zijn er?

  • Een algemeen graf is voor het begraven van lichamen, het plaatsen van asbussen en het verstrooien van de as. De gemeente heeft zoals dat heet ‘grafrecht’ op de algemene graven.
  • Een kindergraf is voor overleden kinderen tot 6 jaar.
  • De gemeente geeft het grafrecht op een particulier graf voor bepaalde tijd uit voor een periode van 20 jaar.
  • Bij het grafrecht op een particulier graf voor onbepaalde tijd voert de gemeente 100 jaar lang het onderhoud uit.

Bent u nabestaande van een persoon die overleden is van wie de as is verstrooid of het lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap? Dan is het mogelijkheid om een gedenkplaats in te richten met een gedenkteken of -steen.

De vergunning voor een gedenkplaats kost geld. U kunt hier een vergunning voor een gedenkteken aanvragen. De uitgifte van de gedenkplaats is maximaal 20 jaar, verlengen kan per 10 jaar.

In de gemeente Apeldoorn kunt u als uitvaartleider zelf 24/7 een afspraak voor een gemeentelijke begraafplaats of crematorium Heidehof boeken.

Bent u in het bezit van inlognaam en inlogcode?

Nog niet in het bezit van inlognaam en inlogcode?

U kunt een inlognaam en inlogcode aanvragen tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 14 055.

Nieuwe planningstool

Tot voor kort gebruikte u het Mobalize planning systeem van de gemeente Apeldoorn voor het plannen van begrafenissen in de gemeente Apeldoorn en crematies bij crematorium Heidehof, onderdeel van Monuta. Deze planningstool stopt aan het einde van het jaar. We verstuurden hierover eerder deze twee brieven.

Brief 1

Brief 2

Heeft u nog vragen?

De medewerkers van de begraafplaatsenadministratie zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 14 055. Het is dan mogelijk om telefonisch een tijdstip van begraven of cremeren vast te laten leggen.

Uw Reactie
Uw Reactie