Wat gebeurt er met de as?

De as blijft minimaal 1 maand bewaard in het crematorium. Dat moet volgens de wet. Daarna mag u de as in de asbus meenemen. U heeft daarna verschillende opties:

 • U bewaart de as thuis in een asbus.
 • U zet de asbus voor maximaal 5 jaar bij in een algemene nis in het columbarium van het crematorium.
 • U verstrooit de as in zee of in / op een eigen graf, kinder- of algemeen graf (dat is een terrein dat daarvoor bedoeld is).
 • U verstrooit de as op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek op een terrein dat daarvoor niet bedoeld is. De eigenaar van het terrein moet dan wel toestemming geven. Zorg ervoor dat u bewijs heeft van toestemming.
 • U laat de asbus in een urn bijzetten in een columbarium of urnenmuur of –zuil. Binnen in het crematorium Heidehof staat het columbarium, deze is eigendom van het crematorium. Buiten op de begraafplaats Heidehof heeft de gemeente een urnenmuur en een urnenzuil.
 • U laat de asbus bijzetten in een urnenkelder. Dit is een kleine grafkelder met plek voor 4 asbussen.
 • U laat de urn bijzetten in of op een graf of bos-urnengraf.

Welke soorten graven zijn er?

 • Een algemeen graf is voor het begraven van lichamen, het plaatsen van asbussen en het verstrooien van de as. De gemeente heeft zoals dat heet ‘grafrecht’ op de algemene graven.
 • Een kindergraf is voor overleden kinderen tot 6 jaar.
 • De gemeente geeft het grafrecht op een particulier graf voor bepaalde tijd uit voor een periode van 20 jaar.
 • Bij het grafrecht op een particulier graf voor onbepaalde tijd voert de gemeente 100 jaar lang het onderhoud uit.

Gedenkplaats, gedenkteken of -steen

Bent u nabestaande van een overledene van wie de as is verstrooid of het lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap? Dan is het mogelijkheid om een gedenkplaats in te richten met een gedenkteken of -steen.

De vergunning voor een gedenkplaats kost geld. U kunt hier een vergunning voor een gedenkteken voor aanvragen. De uitgifte van de gedenkplaats is maximaal 20 jaar, verlengen kan per 10 jaar.

Uw Reactie
Uw Reactie