Grafrecht overschrijven

Degene die een graf of nis op zijn naam heeft staan, noemen we een rechthebbende. De rechthebbende kan het grafrecht overschrijven. Als de rechthebbende is overleden, kan een bloed- of aanverwant tot de derde graad de rechten aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 
Kosten: € 34
Lees meer

De rechthebbende is de persoon die het grafrecht heeft (de huurder). De rechthebbende mag voor een belangrijk deel bepalen wat er met dit graf gebeurt. Deze bepaalt bijvoorbeeld wie er in het graf begraven mag worden en voor hoelang. Ook bepaalt u wat er op het graf komt te staan.

De begraafplaatsbeheerder luistert naar de rechthebbende en niet naar andere personen. Er zijn wél uitzonderingen: uw wensen moeten binnen de regels van de wet én binnen de aanvullende regels van de verordening/reglement van de begraafplaats vallen.

Als er kosten zijn, dan is de rechthebbende daar ook verantwoordelijk voor. De rechthebbende heeft dus de rechten en de plichten.

De familie moet zorgen dat er altijd een huurder is die nog leeft.

Voorwaarden

Het grafrecht kan door de rechthebbende worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. De overschrijving is alleen mogelijk als de nieuwe rechthebbende daarmee instemt.

Instemming nieuwe rechthebbende

Na de aanvraag door de huidige rechthebbende is instemming nodig van de nieuwe rechthebbende. De huidige rechthebbende ontvangt na de aanvraag een ontvangstbevestiging met daarin het zaaknummer. Dit zaaknummer heeft de nieuwe rechthebbende nodig bij het ‘formulier instemming nieuwe rechthebbende'. Hiervoor logt de nieuwe rechthebbende in met DigiD.

Bevestiging verzoek overschrijving grafrecht

Na ontvangst van de aanvraag van de huidige rechthebbende en de instemming van  de nieuwe rechthebbende ontvangen beiden een bevestiging verzoek overschrijving grafrecht.

Voorwaarden

Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Dit kan alleen als de aanvraag wordt gedaan binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving op naam van een ander dan de in de vorige zin bedoelde personen is alleen mogelijk als er zwaarwegende redenen zijn.

Als de huidige rechthebbende van het grafrecht is overleden, dan kan de uitvaartondernemer het verzoek doen om het grafrecht over te schrijven naar een nieuwe rechthebbende. Dit verzoek wordt dan tegelijkertijd met de kennisgeving van begraven of asbezorging gedaan. De nieuwe rechthebbende ontvangt vervolgens een brief ter bevestiging van overschrijving van het grafrecht.

De kosten voor het overschrijven van het grafrecht zijn € 34,00.

Voor particulieren geldt dat u in het online formulier ‘Grafrecht overschrijven’ via iDeal de betaling doet. De kosten worden betaald door de nieuwe rechthebbende. Als blijkt dat u toch niet de nieuwe rechthebbende bent, dan worden de kosten niet terugbetaald.

Twijfelt u of u rechthebbende bent, dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14 055 of bpa@apeldoorn.nl.

Voor bedrijven wordt achteraf een factuur gestuurd.

Voor meer informatie kunt u de Beheersverordening begraafplaatsen 2018 raadplegen. Artikel 20 geeft een toelichting op overschrijving van verleende rechten.

Uw Reactie
Uw Reactie