Afschrift akte burgerlijke stand voor advocaat of notaris

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie? U kunt hier een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand aanvragen indien u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de gebeurtenis waarvoor u een aanvraag indient heeft plaatsgevonden in de gemeente Apeldoorn.

 
Duur Online 7 dagen; schriftelijk 3 weken
Kosten € 16,60 liever PIN dan contant.
Lees meer

U kunt een afschrift van een akte of uittreksel van een gebeurtenis die in de gemeente Apeldoorn heeft plaatsgevonden op verschillende manieren aanvragen:

Online

Bij een online aanvraag betaalt u direct via internet en krijgt u het uittreksel binnen 7 werkdagen per post toegestuurd.

Schriftelijk

Stuur de aanvraag op origineel briefpapier van uw kantoor naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. In de brief moet u de reden van de aanvraag (bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure) omschrijven waarvoor de gegevens nodig zijn. Ook eventuele toevoegingen moet u meesturen. 

Bij een schriftelijk aanvraag krijgt u het uittreksel binnen 3 weken (na de ontvangst van uw aanvraag) per post toegestuurd en ontvangt u een factuur.

Een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand kost €16,60.

Aan een aanvraag van een afschrift of uittreksel zijn kosten verbonden. Ook als wij besluiten deze niet aan u te verstrekken bij vermoeden van oneigenlijk gebruik of bij een onjuiste aanvraag, bijvoorbeeld bij een gebeurtenis die niet in de gemeente Apeldoorn heeft plaatsgevonden.

Uw Reactie
Uw Reactie