Afspraak Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Heeft u een verzoek van een buitenlandse instantie voor een bewijs van in leven zijn / attestatie de vita?