(Ver)bouwen en renoveren (en reclame)

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Soms mag u uw bouwplan zonder vergunning uitvoeren.

Lees meer

Gaat u iets bouwen of verbouwen? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar de regelgeving over de leefomgeving per locatie wordt samengebracht. Hierin staan de regels van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente. Daardoor kan het zijn dat u veel regels treft op uw locatie. U hoeft daarvoor niet meer naar aparte websites.

De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Door het doorlopen van een vragenboom kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.

Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Instructies bij Vergunningcheck

Klik op het tabblad ‘Vergunningcheck’. Bij de vergunningcheck vult u eerst het adres in waar u wilt gaan bouwen.

Vervolgens zoekt u de werkzaamheid die van toepassing is. Dat doet u door een trefwoord in te vullen.

Een voorbeeld: u wilt een schuur bouwen. Vul dan als trefwoord in ‘schuur’.  En vervolgens vinkt u aan de werkzaamheid: ‘aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen’.

Een ander voorbeeld: u wilt een dakkapel plaatsen. Vul dan als trefwoord in ‘dakkapel’. En vervolgens vinkt u aan u de werkzaamheid: ‘dakkapel plaatsen, vervangen of veranderen’.

Een ander voorbeeld: u wilt een mantelzorgwoning plaatsen. Vul dan als trefwoord in ‘mantelzorgwoning’. En vervolgens vinkt u aan de werkzaamheid: ‘aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen’ of ‘bestaande aanbouw, uitbouw of bijgebouw verbouwen’.

Het kan zijn dat u nog meer werkzaamheden nodig heeft. De vergunningcheck geeft daarvoor suggesties. Als dit van toepassing is, vinkt u het aan.

Vervolgens wordt u doorgeleid naar een set vragen. Beantwoord deze vragen.

Resultaat van de Vergunningcheck

Als u alle vragen doorlopen heeft krijgt u de conclusies samengevat in een Actielijst Omgevingsloket. Deze actielijst kunt u downloaden. Volg de instructies van de actielijst. Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn. Zoals het aanvragen van één of meer vergunning(en) en het doen van een bouwmelding.

Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat via telefoonnummer 14055, keuze 5.

Als u direct een aanvraag wilt indienen, kunt u dit doen via de groene knop ‘aanvragen en voorbereiden’.  

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

De aanvraagmodule is een ander onderdeel van het Omgevingsloket. Als u weet dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet indienen dan kiest u voor het tabblad ‘aanvragen’. Vul de activiteit in die genoemd wordt in de actielijst. Vul vervolgens het formulier in, en voeg de gevraagde bijlagen toe , denk daarbij aan tekeningen, rapporten, foto’s en dergelijke.

Als u wilt weten of uw bouwplan haalbaar is, kunt u een conceptverzoek aanvragen. Wij toetsen deze aan de regels van het omgevingsplan en aan de welstandseisen. We laten u dan weten of uw bouwplan haalbaar is. Om te mogen bouwen heeft u nog een omgevingsvergunning nodig.

Het voordeel van een conceptverzoek is dat u nog geen geheel technisch uitgewerkt plan hoeft aan te leveren. Wel is het nodig dat u voldoende stukken indient om de haalbaarheid te toetsen.

Een conceptaanvraag doet u online via het Omgevingsloket via het tabblad Aanvragen. Na het doorlopen van de vragen kunt u bij stap 7 aangeven dat u het als een conceptverzoek wilt indienen.

Aan het behandelen van een conceptverzoek zijn kosten verbonden. Hiervoor rekenen wij 10% van de normaal geldende leges met een minimum van 200,- en een maximum van € 1.725,- per aanvraag voor een activiteit (passend binnen het omgevingsplan). Deze leges worden bij de officiële aanvraag verrekend, mits deze binnen een jaar na afronding van het omgevingsoverleg in behandeling is genomen.

De officiële aanvraag dient daarbij gebaseerd te zijn op het eerdere omgevingsoverleg. Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit gelden andere tarieven.

De Omgevingswet is nieuw. Wij behandelen de plannen procedureel eigenlijk  hetzelfde als voorheen.

Nieuw is dat er een ‘knip’ is gemaakt in een ruimtelijke vergunning en een technische vergunning. Daardoor zult u vaak voor twee activiteiten vergunning moeten aanvragen (voor de omgevingsplanactiviteit bouwen en voor de technische bouwactiviteit). Voor bouwwerken in gevolgklasse I hoeft u geen technische vergunning aan te vragen, maar wel een omgevingsplanactiviteit bouwen én een bouwmelding doen.

U moet bij gevolgklasse I  een bouwmelding doen en daarbij een kwaliteitsborger inschakelen. Dit is een gecertificeerde, onafhankelijke partij, welke is ingeschakeld door de bouwer van uw bouwwerk. De kwaliteitsborger houdt toezicht tijdens de bouw. Voor bouwwerken in de vervolgklasse 2 en voor monumenten moet u wel een technische omgevingsvergunning aanvragen. Lees meer over de Wet kwaliteitsborging

Voor het behandelen van een aanvraag zijn leges verschuldigd. Lees hiervoor meer onder tabblad Kosten.

Voor elke aanvraag brengen we kosten in rekening, de zogenoemde leges. Leges is een belasting die door de gemeenteraad wordt vastgelegd in de Legesverordening. Voor elke aanvraag worden leges in rekening gebracht, ook als u geen vergunning krijgt. Als u een aanvraag doet en u blijkt geen vergunning nodig te hebben voor één of meerdere activiteiten, dan bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges voor de vergunningvrije activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan.

Nieuwbouw en uitbreiding van een bestaand gebouw

Als u nieuw wilt bouwen of een bestaand gebouw wilt uitbreiden, berekenen we de leges via het normkostensysteem. Het begintarief is € 431,20,-. Daar bovenop komt een vast bedrag per vierkante meter gebruiksoppervlak. Het vaste bedrag is afhankelijk van het soort bouwwerk, voor een houten berging bijvoorbeeld is het tarief aanmerkelijk lager dan voor een vrijstaande woning. U kunt zelf een indicatie krijgen wat de hoogte van de leges zal zijn. Bekijk hiervoor de Legesverordening. Klik in de inhoudsopgave op ‘Tarieventabel leges 2024, behorende bij legesverordening 2024’ en ga naar Hoofdstuk 2: Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet.

Voor alle andere gevallen baseren we de leges op de geraamde bouwkosten met een minimum van € 431,20.

Stel, u heeft een plan, bijvoorbeeld om te bouwen of verbouwen. Bij veel plannen is het zo dat omwonenden op de een of andere manier ook iets gaan merken van uw plan, of ermee te maken krijgen. 

Hiervoor bieden wij u een overzichtelijk stappenplan aan waarmee u kunt zien hoe u het betrekken van uw omgeving kunt aanpakken.

Bekijk het stappenplan

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob als u valt onder de onderstaande branches. Dit geldt niet voor aanvragen afkomstig van overheidsinstanties of semi-overheidsinstanties.

De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen of om geld wit te wassen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier (pdf, 253 kB) in.

De risicobranches zijn: 
1  Aanvraag vallend onder de volgende risico-branches:

 • Bel- en internetwinkels
 • Autobranche (denk o.a. aan autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven, autodemontage)
 • Bedrijven aan huis 
 • Woonwagen- en kermisterreinen
 • Recreatieparken
 • Wellnessbranche (denk o.a. aan massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio’s, kapsalons)
 • Agrarische bedrijven (denk o.a. aan transportbewegingen en –routes) 
 • Kamerverhuurpanden 
 • Seksinrichtingen en escortbedrijven 
 • Horeca-inrichtingen 
 • Motorclubs, Outlaw Motor Gangs (OMG) en daaraan gerelateerde clubs

2  Aanvragen van een bouwplan met een bouwsom hoger dan € 1.000.000,-.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie