Aanleggen werken

Het aanleggen van een werk, zijnde geen bouwwerk, is van toepassing als u bijvoorbeeld gronden wilt afgraven, verharden, ophogen of egaliseren. Het kan zijn dat dit niet past in het omgevingsplan, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Check hiervoor het omgevingsplan of uw gewenste activiteit op de locatie is toegestaan. Als u er niet uitkomt, kunt u aan de balie van het stadhuis uw vraag stellen of een belafspraak maken.

Lees meer

De activiteit aanleggen werken wordt geregeld in het Omgevingsplan. Mogelijk valt ook het aanleggen van paden, wegen, natuur of het verharden van een parkeerplaats onder dit type omgevingsvergunning.

In sommige situaties is het graven in de bodem ook vergunningplichtig voor het aspect archeologie, dat is van toepassing als de waarde Archeologie is toegekend.

U kunt dit nagaan in het Omgevingsloket onder de button ‘Regels op de kaart’.

In het algemeen is in meer kwetsbare gebieden eerder een vergunning nodig voor deze activiteiten.

Het aanvragen van deze omgevingsvergunning gaat via Omgevingsloket, u heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

U kiest voor het tabblad ‘aanvragen’ en vult als trefwoord in ‘omgevingsplan’. Kies dan de activiteit:  Werk, niet zijnde bouwwerk en werkzaamheden. En vul vervolgens het formulier in, en voeg de gevraagde bijlagen toe, waaruit duidelijk blijkt waar de aanvraag exact over gaat.

  • Situatietekening (schaal 1:500/1:1000) waarop duidelijk de positie is aangegeven van de grond waar het om gaat;
  • Plattegrond van het werk/ de werkzaamheden waar het om gaat;
  • Foto’s waarop de locatie duidelijk is weergegeven;
  • De motivatie: waarom u deze werkzaamheid uit wilt voeren.

Wij beoordelen de aanvraag en vragen advies over de diverse aspecten. Welke dat zijn is afhankelijk van het plan. Meestal zijn dat in ieder geval landschap, cultuurhistorie, archeologie, ed.

U kunt nog niet meteen beginnen als u de vergunning heeft ontvangen. Deze treedt in werking wanneer de bezwarentermijn van 6 weken is verstreken en geen bezwaar is ingediend. Als er een bezwaar is ingediend heeft dit geen schorsende werking, dit kan alleen ontstaan door indiening van een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing. Als dit aan de orde is treedt het besluit pas in werking nadat daarop is beslist.

De kosten voor een vergunning voor deze activiteit bedragen €  298,61 of 431,20, afhankelijk van de precieze activiteit.

Als deze vergunning alleen kan worden verleend met toepassing van een bijzondere afwijking, dan kan er een extra bedrag van € 1725,00 bij komen.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie