Toestemming brandveilig gebruik

U hebt een toestemming voor brandveilig gebruik nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik: dat kan bijvoorbeeld zijn een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis en hotel. Of ook verhuur (van kamers) of een gebouw waarin meer dan 50 bezoekers kunnen zijn.

Lees meer

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de technische eisen zoals gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) Dit vervalt niet wanneer u voor brandveilig gebruik een melding heeft gedaan.

Melding 

Wanneer is een Melding voor brandveilig gebruik aan de orde? Denk aan de volgende situaties;

  • er slapen meer dan 10 personen in het gebouw (geen woongebouw, wel bedrijfsmatig of met verzorging),
  • er zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig die jonger zijn dan 12 jaar of die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn
  • in een gebouw zijn meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (horecalocatie)
  • als een pand met woonfunctie in gebruik is voor kamerverhuur aan meer dan 4 huurders
  • u maakt gebruik van gelijkwaardigheid (technische toepassing)

Met een melding voor brandveilig gebruik toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van uw gebouw. De gemeente toetst of uw situatie voldoet, en stuurt u een acceptatie van de melding. Door of namens de gemeente kan een controle plaatsvinden als u het gebouw in gebruik neemt.

De melding dient u in minimaal 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen. De melding maakt geen deel uit van de Omgevingsvergunning, maar kan wel worden ingediend via het Omgevingsloket.

Het indienen van deze melding brandveilig gebruik gaat via Omgevingsloket, u heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig

U kiest voor het tabblad ‘aanvragen’, en vult als trefwoord in ‘brandveilig’. U kiest ‘bouwwerk brandveilig gebruiken_melding’, en vult het formulier in.

Voeg de bijlagen toe, waaruit duidelijk blijkt waar de melding over gaat:

  • Situatietekening (schaal 1:500/1:1000) waarop duidelijk de positie is aangegeven van de grond waar het om gaat;
  • Plattegrond van het werk/ de werkzaamheden waar het om gaat, met daarop aangegeven de vereiste aanduidingen voor brandveiligheid;

Aan het indienen van een melding voor brandveilig gebruik zijn geen kosten verbonden.

Wij beoordelen of de ingediende melding volledig is en voldoet aan de vereiste regels.

Als dit akkoord is ontvangt u een acceptatie van de melding. Als dit niet akkoord is, moet u opnieuw een melding indienen, met inachtneming van onze opmerkingen.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie