Vrijwilligersverzekering

Bijna 40% van alle Apeldoorners doet vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Apeldoorn een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Apeldoorn zijn automatisch verzekerd.

Lees meer

Iedere vrijwilliger die 'onverplicht en onbetaald' werk doet ten behoeve van anderen en/of de samenleving is automatisch verzekerd voor de 4 onder Dekking genoemde verzekeringen (uitgezonderd vrijwilligers bij de politie en de brandweer). Ongeacht het aantal uren en de organisatie. Ook maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd. Mantelzorgers zijn alleen voor de ongevallenverzekering verzekerd.

Dekking

De gemeente Apeldoorn heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea met een zeer ruime dekking. Vrijwilligers zijn verzekerd voor:

  • ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen
  • aansprakelijkheid
  • rechtsbijstand
  • verkeersaansprakelijkheid

Meer hierover vindt u in het dekkingsoverzicht Vereniging Nederlandse Gemeenten (pdf, 47 kB).

Voor verenigingen

Hebt u, als vereniging, momenteel zelf een verzekering afgesloten voor uw vrijwilligers dan kunt u met behulp van de checklist voor verenigingen (pdf, 162 kB) kiezen of en hoe u verzekerd wilt zijn.

Schade die u hebt ondervonden tijdens het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk meldt u via een schadeaangifteformulier (pdf, 71 kB). U vult het in en mailt het naar het Bureau Verzekeringen van de gemeente (vrijwilligersverzekering@apeldoorn.nl). De gemeente doet een eerste beoordeling en meldt de schade vervolgens bij de verzekeraar die de zaak verder met u afhandelt.

Uw Reactie
Uw Reactie