Bijstandsuitkering

Heeft u (tijdelijk)te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering geeft u een inkomen tot u (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig heeft.

 
Voorwaarden Uw situatie bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering, en wat de hoogte ervan is. Lees ook de andere voorwaarden.
Leeftijdsgrens U bent ouder dan 27 jaar.
Let op Bij een uitkering hoort ook een sollicitatieplicht. 
Lees meer

Als u tijdelijk niet genoeg inkomen heeft om rond te komen, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Hieronder leest u hoe dat gaat.

Het aanvragen van een uitkering gebeurt in een aantal stappen.

 1. Check

  Eerst bekijkt u of u mogelijk recht heeft op een bijstandsuitkering. Dat gebeurt vanzelf als u online een afspraak maakt.

 2. Afspraak
  Als u mogelijk recht heeft op een bijstandsuitkering, dan kunt u door om een afspraak te maken met een medewerker. Als er een andere mogelijkheid is, dan leest u dat ook.
 3. Gesprek
  U krijgt twee gesprekken. In deze gesprekken bespreekt u uw persoonlijke situatie. Uw situatie bepaalt of u een bijstandsuitkering kunt krijgen. En hoe hoog de uitkering voor u is. Heeft u een partner? Dan moet u samen naar de gesprekken komen.

Eerste gesprek

Bij het eerste gesprek heeft u nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs). Heeft u een identiteitskaart of paspoort zonder BSN? Neem dan ook een document mee waar uw BSN op staat.
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Uw sollicitaties van de afgelopen 2 maanden

Bereken uw recht

Het is verstandig om voor het gesprek te controleren of u recht heeft op geld via een andere regeling. Dit kunt u doen op de website van het Nibud, https://berekenuwrecht.nibud.nl. Mocht u tijdens het invullen er niet uit komen of vragen hebben dan kunt u die stellen in het eerste gesprek .

Sollicitatieplicht

Bij uw aanvraag voor een uitkering hoort een sollicitatieplicht. Dit betekent dat u uw best doet om betaald werk te vinden en aan te nemen. In het eerste gesprek bespreken we met u uw mogelijkheden voor werk.

Tweede gesprek

Na het eerste gesprek volgt een tweede gesprek. Daarbij gaan we dieper in op uw situatie. We bespreken de resultaten van uw sollicitaties. Ook geven we aan of u recht heeft op een uitkering.

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van:

 • uw leeftijd;
 • uw situatie thuis en;
 • met hoeveel volwassenen u op één adres woont. We spreken dan van de kostendelersnorm.

Bekijk de bedragen in het overzicht met bijstandsnormen.

Bent u jonger dan 27 jaar? Vraag dan een uitkering aan bij het Jongerenloket.

Woont u met meer volwassenen in één huis? Bijvoorbeeld met uw partner en/of volwassen kinderen? Dan heeft dat invloed op uw uitkering. Tijdens het eerste gesprek bespreekt u uw situatie met de medewerker.

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Meld het 48 uur van te voren. Gebruik hiervoor de link in uw afspraakbevestiging.

Let op: Als u niet naar de afspraak komt en ook niet tijdig afmeldt, loopt u de kans dat de meldingsdatum (de mogelijke ingangsdatum van de uitkering) vervalt. Het zal dan langer duren voordat u duidelijkheid krijgt over een uitkering.

Uw Reactie
Uw Reactie