Uitkeringsspecificaties en jaaropgaven

Op deze pagina vindt u informatie over uw uitkeringsspecificatie en jaaropgave.

Uitkeringsspecificatie

Op de uitkeringsspecificatie staat hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld voor u apart wordt gehouden.

Is uw uitkering hoger of lager dan de vorige maand, dan ontvangt u van ons een uitkeringsspecificatie. Wij sturen geen specificatie als de hoogte van uw uitkering niet is veranderd. U kunt uw laatst ontvangen specificatie gebruiken om te zien hoe uw uitkering is berekend.

Jaaropgave

Als u een uitkering ontvangt krijgt u in februari een jaaropgave. In een jaaropgave staat hoeveel uitkering u heeft gekregen in een kalenderjaar. De bedragen op de jaaropgave kunt u onder andere gebruiken om uw belastingaangifte in te vullen, of als u huur- of zorgtoeslag aanvraagt.

Op de jaaropgave staat:

 • wat u totaal aan bruto-uitkering heeft ontvangen
 • de loonheffing die is betaald
 • de bijdrage Zorgverzekeringswet 

Partner
Uw partner krijgt ook een jaaropgave als u de uitkering samen met uw partner heeft ontvangen. De bedragen op de jaaropgave kunnen verschillen. Dit kan komen doordat één van u een salaris of andere uitkering heeft ontvangen.

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed.

 • Wat is belastbaar inkomen?
  Bruto inkomen = belastbaar inkomen
  Het bruto maandinkomen is het belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen vult u in bij de belastingaangifte en de aanvraag van verschillende toeslagen, zoals huurtoeslag.
 • Partneralimentatie
  Alimentatie die de gemeente ontvangt van een ex-partner is al opgenomen in de jaaropgave. Dit geldt ook voor partneralimentatie die u zelf van uw ex-partner ontvangt.
  Geef het bedrag aan partneralimentatie dus niet apart door aan de Belastingdienst. Anders krijgt u een belastingaanslag.
 • Aanslag Belastingdienst
  Heeft u een Aanslag Inkomstenbelasting ontvangen van de Belastingdienst over een voorgaand jaar en moet u een bedrag betalen of krijgt u geld terug? Lever dan een kopie van deze Aanslag (voor en achterkant) en uw ingevulde belastingaangifte via het mutatieformulier inkomsten bij ons in.
  Vul bij de vraag: “Heeft u inkomsten ontvangen” ja in om bijlagen toe te kunnen voegen.

Hoe ontvangt u uw uitkeringsspecificatie en jaaropgave?

Als u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid, dan kunt u hier direct uw uitkeringsspecificatie en jaaropgave inzien. 

Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? Dan sturen wij u de uitkeringsspecificatie en jaaropgave per post.

Uw Reactie
Uw Reactie