Inkomstenformulier indienen

Inkomstenformulier indienen

Lees meer

U kunt uw mutatieformulier inkomsten met BBZ/TOZO-uitkering digitaal inleveren via de website van gemeente Apeldoorn. (Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.)

Lukt het u niet om het mutatieformulier inkomsten digitaal aan te leveren? Download dan het mutatieformulier inkomsten met BBZ/TOZO-uitkering. U kunt dit formulier per post versturen (het adres staat erop) of in de brievenbus van het Stadhuis doen. Die wordt elke werkdag geleegd en dan wordt het mutatieformulier binnen 24 uur verwerkt.

Let op: in verband met het coronavirus wordt de brievenbus op het Stadhuis eenmaal per dag geleegd

Dit kan invloed hebben op de snelheid dat uw inkomstenformulier door team Uitbetalen kan worden verwerkt. Alvast bedankt voor uw begrip!

Zorgt u ervoor dat wij op tijd uw inkomsten hebben ontvangen? Dan zorgen wij ervoor dat u het uitkeringsbedrag krijgt waar u recht op heeft. Heeft u meerdere inkomsten specificaties in één maand? Spaar ze dan op en geef ze één keer per maand door.

Ontvangt u uw specificatie(s) later dan de inleverdatum? U heeft de tijd tot de 10e van de volgende maand om uw mutatieformulier met inkomsten door te geven.
De uitbetaling van uw uitkering kan pas na aanlevering van alle gegevens plaatsvinden.

 

Inleverdatum  

Inkomsten per maand

Inkomsten per 4 weken

Inkomsten per week

26 januari 2022 januari 13-21 en 01-22 1 t/m 4
23 februari 2022 februari 02 5 t/m 8
29 maart 2022 maart 03 9 t/m 13
26 april 2022 april 04 14 t/m 17
25 mei 2022 mei 05 18 t/m 21
28 juni 2022 juni 06 22 t/m 26
27 juli 2022 juli 07 27 t/m 30
29 augustus 2022 augustus 08 31 t/m 35
28 september 2022 september 09 36 t/m 39
26 oktober 2022 oktober 10 40 t/m 43
28 november 2022 november 11 44 t/m 48
21/28 december 2022* december 12+13 49 t/m 52

* 21 december 2022 voor inwoners van Apeldoorn en Brummen
* 28 december 2022 voor inwoners van Epe

Dit zijn onder andere:

 • loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, uitbetaalde vakantiedagen;
 • uitkeringen van UWV en Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • alimentatie;
 • heffingskortingen van de Belastingdienst;
 • inkomsten uit zelfstandige arbeid;
 • (pré-)pensioen;
 • stortingen op uw bankrekening;
 • erfenis;
 • inkomsten uit verhuur, onderhuur en kostgangers;
 • inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld rente uit beleggingen);
 • aanslag inkomstenbelasting.

 

Hoe verrekenen wij inkomsten met uw uitkering?

Er zijn 3 mogelijkheden om uw inkomsten te verrekenen:

 • Geeft u ons voor de inleverdatum uw inkomsten door? Dan verrekenen wij dat dezelfde maand met uw uitkering. Dan krijgt u uw uitkering uitbetaald op het moment dat u gewend bent van ons.
 • Geeft u later uw inkomsten door maar doet u dat wel voor de 10e van de maand na de inleverdatum? Wij verrekenen uw inkomsten ook dezelfde maand met uw uitkering maar u krijgt wel later uw uitkering uitbetaald. Neem contact op als dit problemen voor u geeft. Dan zoeken we naar een oplossing.
 • Ontvangt u uw inkomsten na de 10e van de volgende maand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 055. Het kan zijn dat we dan uw inkomsten achteraf verrekenen.

Krijgt u uw inkomsten per vier weken betaald in plaats van per maand?

­­­­­­­­­Uw werkgever betaalt uw salaris per 4 weken. U krijgt per maand uw aanvullende uitkering.

U krijgt 13 keer per jaar een salaris en 12 keer een uitkering. De inkomstenverrekening loopt hierdoor niet gelijk met uw uitkering.

De 13e loonstrook die u van uw werkgever krijgt moet extra worden verrekend.

Dit doen wij in december of januari.

Zijn uw inkomsten met periode 13 samen hoger dan uw uitkering? Dan verrekenen wij het restbedrag in de maanden daarna. U krijgt dan geen uitkering van ons totdat deze inkomsten zijn verrekend. Dit doen wij maximaal 6 maanden. Is na 6 maanden nog niet alles verrekend? Dan krijgt u van ons brief waarin staat hoe u het restbedrag terugbetaalt.

Houd rekening met de verrekening. Wij raden u aan geld hiervoor te reserveren.

Stopt uw uitkering? Dan hebben wij niet alle inkomsten kunnen verrekenen en moet u een bedrag aan ons terugbetalen. U ontvangt dan van ons een brief.

De volgende gebeurtenissen vermeldt u ook op het mutatieformulier inkomsten

 • U ontvangt (éénmalig) pensioen
 • U ontvangt alimentatie
 • U ontvangt een erfenis of schenking
 • U ontvangt een belastingteruggave

U kunt een mutatieformulier online invullen. Nadat u het mutatieformulier inkomsten heeft ingevuld, ontvangt u elke maand automatisch een mutatieformulier van ons.

Via MijnOverheid heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties. U kunt via MijnOverheid uw uitkeringsspecificatie ontvangen. U logt veilig en gemakkelijk in met uw DigiD.

Uw Reactie
Uw Reactie