Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

Een WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) is een (tijdelijke) uitkering waar u aanspraak op kunt maken als u gewerkt heeft en nu werkloos bent. U vraagt deze aan en vindt meer informatie erover via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Lees meer

Op de website van het UWV vindt u alle informatie over de WW-uitkering; over aanvragen, voorwaarden, rechten, plichten enzovoort.

Uw Reactie
Uw Reactie