Beschermd wonen

Kunt u of iemand in uw omgeving niet meer thuis wonen door psychische en/of psychosociale problemen? Dan kan een beschermde woonvorm een oplossing zijn.

Lees meer

Vult u het meldingsformulier beschermd wonen gemeente Apeldoorn in als u afkomstig bent uit Apeldoorn. Een medewerker van de Wmo neemt dan contact met u op.

Als u een indicatie voor beschermd wonen krijgt, gaan we op zoek naar een passende woonlocatie. Dat kan een kamer in een instelling zijn of een wooninitiatief. U mag zelf in gesprek gaan met een aanbieder. Maar wij kunnen dat ook voor u doen. Het kan zijn dat u op een wachtlijst komt als er geen plek beschikbaar is.

De rol van de gemeente

De gemeente Apeldoorn is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen in deze regio. Wij geven een indicatie voor de inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Voorst, Epe, Brummen of Heerde. Het kan ook zijn dat de persoon die beschermd wil wonen een aantoonbare, sterke binding heeft met deze regio. Komt u uit een andere regio, vult u dan het toetsingsformulier landelijke toegankelijkheid regio Oost-Veluwe in.

Of iemand mag wonen in een beschermde woonvorm hangt af van de specifieke situatie van die persoon. Welke problemen heeft iemand? Hoe heeft iemand tot nu toe gewoond? Is ondersteuning in de thuissituatie een passende oplossing? Alleen als begeleiding in de thuissituatie onvoldoende is, geeft de gemeente een indicatie voor beschermd wonen.

De persoon om wie het gaat, heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft legaal in Nederland.

Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Meer informatie leest u op de pagina eigen bijdrage.

Uw Reactie
Uw Reactie