Opstapregeling wonen

Zorginstellingen die cliënten willen begeleiden naar zelfstandig wonen kunnen hun cliënten aanmelden voor de Opstapregeling.

 
Benodigd
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Inkomensverklaring belastingdienst van het voorgaande jaar
 • Kopie loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden
Lees meer

U kunt een cliënt alleen aanmelden voor de Opstapregeling als uw organisatie is aangesloten bij de Samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling.

Bent u nog niet aangesloten? Neem dan contact op met opstapwoningen@apeldoorn.nl.

Wat is de opstapregeling?

In Apeldoorn werken woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente samen om cliënten die intramuraal wonen (onder meer vanwege verslaving, psychiatrische problemen, huiselijk geweld of verstandelijke beperkingen) te ondersteunen bij hun terugkeer naar zelfstandig wonen in de maatschappij.

Deze regeling heet de Opstapregeling. De zorginstelling kan een cliënt hiervoor aanmelden. Via de Opstapregeling krijgt de cliënt een tijdelijk huurcontract voor maximaal twee jaar en een aantal uren per week ambulante begeleiding. Elk half jaar evalueert de woningcorporatie samen met de hulpverlener en de cliënt hoe het gaat. Als het goed gaat, wordt het tijdelijk huurcontract na maximaal twee jaar omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd.

De procedure voor de Opstapregeling is als volgt:

Aanmelden voor de Opstapregeling

U kunt zich online aanmelden voor de regeling met bovenstaande knop.

Tips bij de aanmelding

Wees volledig en eerlijk
Vul het aanmeldformulier zo goed en volledig mogelijk in. De commissie oordeelt op basis van het aanmeldformulier. De hulpverlener moet samen met de cliënt een eerlijk en betrouwbaar beeld geven van de situatie en de capaciteiten van de cliënt.

Wees duidelijk over de financiële situatie
De financiële situatie is een belangrijk punt van aandacht. De gevraagde documenten over het inkomen moeten actueel zijn.

Als er schulden zijn, moet hiervoor een regeling getroffen te zijn voordat de cliënt een nieuw zelfstandig woonadres kan krijgen. Het is gewenst dat er sinds de binnenstroom in de intramurale situatie aan een schuldenregeling en afbetaling is gewerkt.

Onderbouw uw woonwensen
In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar medische of functionele woonwensen. Voor medische woonwensen is een doktersverklaring nodig, voor functionele woonwensen (zoals een school in de buurt, voor de kinderen) is een goede onderbouwing nodig.

Maak een afspraak voor een keukentafelgesprek

Bij de aanmelding hoort ook een keukentafelgesprek. Maak hier op tijd een afspraak voor, anders vertraagt het de aanmelding. De aanmelding kan namelijk niet beoordeeld worden voordat het keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden.

Beoordeling door de Opstapcommissie

De Opstapcommissie beoordeelt de aanvraag. De commissie bestaat uit twee personen, één vertegenwoordiger namens de gemeente en één vertegenwoordiger namens de gezamenlijke woningcorporaties van Apeldoorn. Op basis van de AVG heeft de commissie geen inzage in bijvoorbeeld het Wmo-dossier.

Benodigd:

 • Kopie identiteitsbewijs
 • Inkomensverklaring belastingdienst van het voorgaande jaar
 • Kopie loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden

Indien van toepassing:   

 • Verhuurdersverklaring
 • Kopie van geldig indicatiebesluit CIZ
 • Doktersverklaring, indien uw cliënt op basis van medische gronden bepaalde voorzieningen nodig heeft in of rondom de woning
 • Akkoordverklaring van de de bewindvoerder om te bevestigen dat de cliënt financieel gezien op zichzelf kan wonen

Hoe kan ik mijn online (ingediende) aanmelding terugvinden?
Op mijnapeldoorn.nl kunt u uw online aanmeldingen terugvinden. Ingediende aanmeldingen blijven altijd bewaard. Aanmeldingen die nog niet verstuurd zijn blijven 90 dagen bewaard.

U vindt uw aanmelding als volgt:

 • Log in op mijnapeldoorn.nl 
 • Open ‘Eigen bedrijfspagina’  
 • Open ‘Uw zaken’

Hoe kan ik een bijlage toevoegen aan een lopende aanmelding?
Alleen als uw aanmelding nog niet is afgehandeld, kunt u online een bijlage toevoegen. Dit gaat als volgt:

 • Log in op mijnapeldoorn.nl
 • Open ‘Eigen bedrijfspagina’  
 • Open ‘Uw zaken’
 • Open de aanmelding waar u een document aan toe wilt voegen 
 • Kies voor ‘Nieuw document’ en voeg een document toe (u kunt nu bladeren in de bestanden op uw eigen computer)

U ontvangt een bevestiging wanneer er een document is toegevoegd. Ook de behandelende afdeling ontvangt hiervan vanzelf bericht.

Hoe kan ik inloggen als organisatie?

Met eHerkenning. Voor meer informatie over eHerkenning kunt u terecht op www.eherkenning.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie