Identificatieplicht

Iedereen vanaf 14 jaar moet een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren zoals boswachters en belastinginspecteurs kunnen je vragen om een geldig identiteitsbewijs te laten zien.

De identificatieplicht geeft de politie of toezichthouders niet de bevoegdheid zonder reden je identiteit te controleren. Kijk voor meer informatie over de identificatieplicht bij de Rijksoverheid. Voor kinderen jonger dan 14 jaar gelden andere regels

Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren? 

Je kan je op verschillende manieren identificeren. Bijvoorbeeld met jouw paspoort. Het rijbewijs is niet altijd te gebruiken als identiteitsbewijs. Meer informatie hierover vind je bij de Rijksoverheid.

De volgende documenten worden wel altijd geaccepteerd als identiteitsbewijs:

  • paspoort;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • ID-kaart of paspoort uit een EER-land
  • Nederlands vreemdelingendocument

Rijbewijs

Je (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar je kunt je rijbewijs niet altijd gebruiken om jezelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over je verblijfsstatus en nationaliteit staan.

Identificatie bij medische zorg ook voor minderjarigen

Als je medische zorg nodig hebt, moet je een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Voor meer informatie kijk bij de Rijksoverheid.

Uw Reactie
Uw Reactie