Uitstapprogramma prostituees

Het uitstapprogramma prostituees is voor sekswerkers die overwegen of besluiten te stoppen met het sekswerk dat zij verrichten.

Lees meer

Het uitstapprogramma wordt uitgevoerd door een ervaren maatschappelijk werkster die al jaren werkt met sekswerkers. Het kan daarbij zowel gaan om sekswerkers die vrijwillig of zich (op welke manier dan ook) gedwongen voelen om als sekswerker te moeten werken.

De sekswerkers die willen deelnemen aan het uitstapprogramma kunnen ondersteuning krijgen op verschillende gebieden. Voor de een zal dat een gesprek zijn om tot een beslissing te komen wel of niet stoppen met sekswerk, voor de andere is ondersteuning bij het regelen van praktische zaken belangrijk.

  • Ondersteunen bij aanvraag uitkering
  • Ondersteunen bij zoeken woonruimte
  • Ondersteunen bij het zoeken naar een daginvulling
  • Psychosociale begeleiding
  • Toeleiden naar specialistische behandeling 
  • Ondersteunen bij alle vragen die op het pad komen gedurende het traject

Dit alles (waar nodig) met lokale partners.

De begeleiding en ondersteuning vindt plaats in overleg met de sekswerker en is afgestemd op de vraag van de sekswerker. Dit kan overdag, maar kan ook in de avonden plaatsvinden. In nood is er 24/7 bereikbaarheid. 

Om deel te nemen aan het uitstapprogramma is geen indicatie nodig en hoeft er geen eigen bijdrage te worden betaald. Dit betekent ook dat er geen termijn aan de begeleiding zit en telt het credo: zo lang als noodzakelijk is.

Bent u sekswerker of kent u iemand die op een laagdrempelige manier in contact wil komen met het uitstapprogramma? Neem contact op via:
• het algemene loket van de gemeente, telefoonnummer 14055, en vraag naar het uitstapprogramma.
• via de site www.Rebelz.info

Uw Reactie
Uw Reactie