Hulp en begeleiding bij persoonlijke vragen

Op verschillende plekken in Apeldoorn kunt u langskomen voor ondersteuning bij (persoonlijke) vragen. Bijvoorbeeld voor het invullen van een formulier, hulp op de computer. Of hoe u goedkoop gezond kan eten. Ook kunt u bij op deze plekken meedoen met activiteiten.

 
Kosten Langskomen voor ondersteuning is gratis.
Lees meer

Apeldoorn heeft ontmoetingsplekken in elke wijk. Hier kunt u mensen ontmoeten en meedoen met activiteiten. Bij 19 van deze ontmoetingsplekken vindt u daarnaast ook hulp, informatie en ondersteuning van vrijwilligers en zorgprofessionals. Ook de Sociaal Raadslieden en andere inwonersondersteuners zijn er regelmatig te vinden. Zij helpen en begeleiden u gratis. Ook kunt bijvoorbeeld een juridisch spreekuur bezoeken of de dagbesteding bezoeken.

Een basisontmoetingsplek biedt hulp bij de vragen die u tegenkomt in uw dagelijks leven:

  • een formulier dat u moet invullen
  • wat u moet doen met een brief die u heeft gekregen
  • hoe u gezond en niet duur kunt eten

De hulp is gratis. Als er meer ondersteuning nodig is, kunt u hier verder worden verwezen.

In Apeldoorn zijn er verschillende organisaties die u (gratis) helpen bij uw hulpvragen.

Een inwonersondersteuner kan op verschillende gebieden helpen, denk aan vragen over uw welzijn, geldzaken, relaties, deelnemen aan activiteiten, het zoeken naar de juiste hulp.

Ook zijn er onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen ondersteunen bij het verkrijgen en regelen van passende zorg.

Heeft u, of iemand die u kent, voor langere tijd thuis begeleiding nodig in het dagelijkse leven? Bijvoorbeeld om overzicht op het leven te houden of de dagen in te vullen? Bespreek uw hulpvraag met een medewerker van Samen055. U kunt bellen naar 055- 580 11 40. We bespreken kort uw hulpvraag om te kijken of we u direct kunnen helpen met informatie of advies. Als dit niet lukt, dan noteren wij uw gegevens en uw hulpvraag en zal u binnen één tot uiterlijk drie werkdagen door een wijkconsulent worden gebeld om uw hulpvraag door te spreken. Als het nodig is, maakt de wijkconsulent samen met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis.

Wat gebeurt er als u een indicatie krijgt?

Als u een indicatie heeft, kunt u op twee manieren hulp krijgen.

  • Zorg in natura: U krijgt hulp van één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. U kiest zelf door wie u geholpen wilt worden, de gemeente regelt de afhandeling.  
  • Persoonsgebonden budget (pgb): U krijgt een bedrag waarmee u zelf de hulp zoekt die bij u past.

Betaalt u een eigen bijdrage voor begeleiding van de Wmo?

Ja, u betaalt (bijna altijd) een eigen bijdrage: het abonnementstarief.

Heeft u nu een indicatie voor begeleiding en loopt deze binnenkort af? Overleg met uw begeleider of u nog begeleiding nodig heeft. U hoeft niets te doen als u geen begeleiding meer nodig heeft.

Laat het ons weten als u uw ondersteuning wilt verlengen. Vul dan samen met uw begeleider het meldingsformulier van Samen055 in. Doe dit 6 tot 8 weken voor de einddatum van uw ondersteuningsperiode. 

U wordt binnen één werkdag tot uiterlijk drie werkdagen door een wijkconsulent gebeld zodat de wijkconsulent uw ondersteuningsvraag met u kan bespreken. Als het nodig is, maakt de wijkconsulent samen met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis.

Het gesprek bij u thuis zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij met maken van andere afspraken.

Uw Reactie
Uw Reactie