Vergoeding uit het Noodfonds

Woont u in de gemeente Apeldoorn? En komt u in geldproblemen door onverwachte kosten? Dan kunt u soms een vergoeding aanvragen uit het Noodfonds van de gemeente. De vergoeding is maximaal € 2.000.

Lees meer

Het Noodfonds is niet voor het aflossen van schulden.

U kunt wel een aanvraag doen bij het Noodfonds als:

  • u in geldproblemen komt door onverwachte kosten. U kon vooraf niet weten dat u met deze kosten te maken zou krijgen.
  • u geen geld heeft om de kosten te betalen. U heeft er ook geen geld voor kunnen reserveren.
  • de geldproblemen niet door uw eigen gedrag (geen verwijtbaar gedrag) komen.
  • u geen geld kunt krijgen via een andere voorziening zoals bijzondere bijstand of een lening. Dit moet u eerst proberen. 
  • u in de gemeente Apeldoorn woont en hier ingeschreven staat.
  • u in het afgelopen jaar geen aanvraag heeft gedaan voor het Noodfonds. U mag namelijk 1 keer per 12 maanden een aanvraag doen.

De aanvraag en toekenning van een vergoeding gebeurt in een aantal stappen:

  1. U vult het aanvraagformulier online in (Let op: Stuur wel de gevraagde documenten mee met uw aanvraag, deze hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen). U kunt het formulier ook ophalen op het stadhuis en daarna weer ingevuld inleveren op het stadhuis. 
  2. Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag. De adviescommissie bestaat uit medewerkers van de gemeente en medewerkers van maatschappelijke organisaties. De adviescommissie geeft een advies aan de burgemeester en wethouders. Zij nemen een besluit over uw aanvraag. Meestal hoort u binnen 2 weken het besluit.
Uw Reactie
Uw Reactie