Inkomensgrenzen individuele inkomenstoeslag

Bekijk hieronder de inkomensgrenzen die gelden of u in aanmerking komt voor een individuele inkomenstoeslag.

Inkomensgrenzen ingaande 1 juli 2023

Netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

Apeldoorn Brummen Epe
Alleenstaande(ouder) € 1.228,79 € 1.216,62 € 1.228,79
Gehuwden/samenwonenden € 1.755,40 € 1.738,02 € 1.755,40

Normen 18, 19, 20 jarigen

Netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.
Zonder inwonende kinderen onder 18 jaar Apeldoorn Brummen Epe
Alleenstaande(ouder) € 303,36 € 300,36  € 303,36
Gehuwden/samenwonenden (beiden 18,19, 20 jaar) € 606,72 € 600,72 € 606,72
Gehuwden/samenwonenden (één 18,19, 20 jaar,
één 21 jaar)
€ 1.181,06 € 1.169,37 € 1.181,06
Met inwonende kinderen onder 18 jaar Apeldoorn Brummen Epe
Alleenstaande ouder € 303,36  € 300,36 € 303,36
Gehuwd/samenwonenden (beiden 18,19, 20 jaar) € 957,80   € 948,32 € 957,80
Gehuwden/samenwonenden (één 18,19,20 jaar,
één >21 jaar)
€ 1.532,14  € 1.516,97 € 1.532,14

Woont u in een instelling?

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting, dan betaalt u een eigen bijdrage voor uw zorg en verblijf aan het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw situatie en de duur van uw verblijf. Als u in aanmerking wilt komen voor RegelRecht is het nodig dat wij uw inkomen weten dat overblijft als u de eigen bijdrage aan het CAK heeft betaald. Stel, u krijgt een Wajong-uitkering en u betaalt maandelijks een paar honderd euro aan eigen bijdrage. Het bedrag dat dan overblijft voor uw andere kosten, mag dan niet hoger zijn dan de normen verblijf in inrichting die u in de tabel 'Norm verblijven in inrichting > 21 jaar' ziet staan.

 

Norm verblijven in inrichting > 21 jaar

Apeldoorn Brummen Epe
Alleenstaande(ouder)

€ 392,12 

€ 388,24

€ 392,12

Gehuwden/samenwonenden € 655,72 € 649,23  € 655,72
       

Onder inkomen wordt onder andere verstaan: uitkering, salaris, kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioenuitkering, de Algemene heffingskorting indien er een partner van toepassing is.


Wajong uitkering

Indien u een Wajong uitkering ontvangt en 27 jaar of ouder bent mag u de Jong gehandicaptenkorting van de Belastingdienst in mindering brengen op uw inkomen. De hoogte hiervan is € 68,33 (peildatum 1 januari 2023).

Uw Reactie
Uw Reactie