Studietoeslag

Heeft u een beperking waardoor u niet kunt werken naast uw studie? Een bijbaantje om geld te verdienen lukt dus niet. Dan kunnen wij u een steuntje in de rug bieden in de vorm van een studietoeslag. Deze toeslag biedt een financiële aanvulling.

Lees meer

Wanneer kunt u een studietoeslag krijgen?

Als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Apeldoorn, Brummen of Epe;
  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (WSF) 2000 of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U kunt door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten verwerven;
  • U heeft geen bijbaan naast uw studie en/of ontvangt geen uitkering (bijvoorbeeld een Wajong-uitkering). In dat geval heeft u mogelijk geen recht heeft op de studietoeslag.
  • Als de studietoeslag aan u wordt toegekend kan dit in sommige gevallen met terugwerkende kracht tot begin van het schooljaar

Woont u in gemeente Apeldoorn, Epe of Brummen?

U kunt het aanvraagformulier online invullen via de knop hierboven.

Lukt het niet online? Vul dan het contactformulier in. We sturen dan een aanvraagformulier naar u op.

Als inwoner van de gemeente Apeldoorn, Brummen en Epe kunt u onderstaande bedragen ontvangen. De studietoeslag wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd. Ontvangt u inkomsten uit een stage, dan worden deze inkomsten tot een maximumbedrag van € 215,75 per maand vrijgelaten.

Apeldoorn, Brummen en Epe

 
 Leeftijd in jaren Bedragen studietoeslag per maand
 21 en ouder € 359,57
20  € 287,66
19  € 215,75
18  € 179,79
17  € 142,04
16  € 124,06
15  € 107,88
Uw Reactie
Uw Reactie