RegelRecht regeling

Als uw gezinsinkomen lager is dan 130% van het minimum, kunt u gebruik maken van een RegelRecht regeling. Hiermee krijgt u korting bij bepaalde winkels. En op activiteiten zoals zwemmen en theaterbezoek. Heeft u een traject schuldhulpverlening bij gemeente Apeldoorn? Kijk dan hieronder hoe u deze regeling kunt aanvragen

 
Benodigd
 • Uw DigiD en indien van toepassing die van uw partner
 • Uw inkomensgegevens en indien van toepassing die van uw partner
Duur Drie weken
Kosten Aanvragen is gratis.
Lees meer

Als u een traject schuldhulpverlening heeft kunt u ook de RegelRecht regeling aanvragen. Het maakt dan niet uit als uw gezinsinkomen hoger is dan 130% van het sociaal minimum. U kunt de regeling aanvragen via de bovenstaande knop. 

Als u recht heeft op de RegelRecht regeling, dan krijgt u de Stadspas Apeldoorn. Met de pas krijgt u korting bij winkels, verenigingen en organisaties. Op de pagina met aanbieders van de stadspas staat waar u het Stadspas-tegoed kunt gebruiken.

Hoe activeert u de pas?

Maximaal drie weken na de aanvraag krijgt u de pas thuisgestuurd. Een paar dagen later ontvangt u een code en een brief. In de brief staat hoe u de code op de pas zet. Als de code op de pas staat, kunt u bij de deelnemende winkels uw pas laten scannen voor korting.

Het Stadspastegoed is geldig van 1 maart tot 1 maart van het daaropvolgende jaar.

U hebt recht op een Stadspas-tegoed als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw gezinsinkomen is lager dan 130% van het minimum (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

Voor studenten geldt:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent een studerende alleenstaande ouder bent én uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm (excl. vakantietoeslag) (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

Voorbeelden:

 1. Is uw inkomen 110% van het minimum of lager? Dan krijgt u een Stadspas-tegoed van € 75,00 voor uzelf en uw eventuele partner en/of inwonende kind(eren) onder de 18 jaar.
 2. Is uw inkomen tussen de 110% en 130% van het minimum? Dan krijgt u een Stadspas-tegoed van € 50,00 voor uzelf en uw eventuele partner en/of € 75,00 voor uw inwonende kind(eren) onder de 18 jaar. 
 3. Studenten: alleen als u student én alleenstaande ouder bent, kunt u een Stadspas-tegoed aanvragen.

Zelf aanvragen

U kunt de regeling aanvragen vanaf 1 maart 2024 tot uiterlijk 31 december 2024.

Nodig:             

 • Uw DigiD en die van uw partner, indien van toepassing                        
 • Uw inkomensgegevens en die van uw partner, indien van toepassing

Duur: Drie weken
Kosten: € 0,-

U levert uw inkomensgegevens aan en ook die van uw partner als u die heeft. Hiermee toont u aan dat u voldoet aan de regeling. Bewaar originele bewijsstukken zoals loonstroken en bankafschriften goed. Wij kunnen u tot 1 jaar na de datum van toekenning hierom vragen.

Let op: als u getrouwd bent, ziet u in het aanvraagproces de gegevens van uw partner niet. Deze kunt u zelf invullen om verder te gaan met uw aanvraag.

Staat uw partner op een ander adres ingeschreven dan u? Dan kunt u de aanvraag niet samen doen. Vraag de regeling ook apart aan wanneer u getrouwd bent en beiden in een instelling woont.

Als we de aanvraag goedkeuren, ontvangt u binnen drie weken de stadspas.

Aanvragen voor iemand anders

Bent u bewindvoerder, familielid of een sociaal werker en wilt u het stadspas-tegoed voor iemand anders aanvragen? Dan kunt u een mail sturen naar inkomensondersteuning@apeldoorn.nl. Dan krijgt u van ons een apart aanvraagformulier.

Hulp bij aanvragen

Heeft u geen internet en geen mailadres? Vraag dan uw familie, vrienden of hulpverlener om hulp.  Ook kunt u hulp krijgen bij de inloopspreekuren van Centenkwesties. Bekijk op de website van Samen055 waar en wanneer u binnen kunt lopen voor hulp. 

Kinderen

Uw kinderen komen misschien in aanmerking voor een RegelRecht regeling als u

 • een laag inkomen hebt
 • inwonende kind(eren) tot 18 jaar heeft waarvoor u kinderbijslag of pleeggeldvergoeding ontvangt
 • en een wettelijke schuldsaneringsregeling hebt of een schuldregeling via de Stadsbank Apeldoorn

Neem dan contact op met de gemeente.

Daarnaast heeft uw kind mogelijk recht op de kidsregeling.

Heeft u recht op de RegelRecht regeling en volgt uw kind zwemlessen? Dan kunt u een vergoeding zwemdiploma aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie