RegelRecht regeling

Als uw gezinsinkomen lager is dan 130% van het minimum, kunt u gebruik maken van een RegelRecht regeling. Hiermee krijgt u korting bij bepaalde winkels. En op activiteiten zoals zwemmen en theaterbezoek. Heeft u een traject schuldhulpverlening bij gemeente Apeldoorn? Kijk dan hieronder hoe u deze regeling kunt aanvragen

 
Benodigd
 • Uw DigiD en indien van toepassing die van uw partner
 • Uw inkomensgegevens en indien van toepassing die van uw partner
Duur Drie weken
Kosten Aanvragen is gratis.
Lees meer

Let op!

RegelRecht regeling aanvragen kan tot en met 31 december 2023.

Als u een traject schuldhulpverlening heeft kunt u ook de RegelRecht regeling aanvragen. Het maakt dan niet uit als uw gezinsinkomen hoger is dan 130% van het sociaal minimum. U kunt de regeling aanvragen via de bovenstaande knop. 

Als u recht heeft op de RegelRecht regeling, dan krijgt u de Stadspas Apeldoorn. Met de pas krijgt u korting bij winkels, verenigingen en organisaties. Op de pagina met aanbieders van de stadspas staat waar u het Stadspas-tegoed kunt gebruiken.

Hoe activeert u de pas?

Maximaal drie weken na de aanvraag krijgt u de pas thuisgestuurd. Een paar dagen later ontvangt u een code en een brief. In de brief staat hoe u de code op de pas zet. Als de code op de pas staat, kunt u bij de deelnemende winkels uw pas laten scannen voor korting.

Het Stadspastegoed is geldig van 1 maart tot 1 maart van het daaropvolgende jaar.

U hebt recht op een Stadspas-tegoed als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw gezinsinkomen is lager dan 130% van het minimum (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

Voor studenten geldt:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent een studerende alleenstaande ouder bent én uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm (excl. vakantietoeslag) (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

Voorbeelden:

 1. Is uw inkomen 110% van het minimum of lager? Dan krijgt u een Stadspas-tegoed van € 75,00 voor uzelf en uw eventuele partner en/of inwonende kind(eren) onder de 18 jaar.
 2. Is uw inkomen tussen de 110% en 130% van het minimum? Dan krijgt u een Stadspas-tegoed van € 50,00 voor uzelf en uw eventuele partner en/of € 75,00 voor uw inwonende kind(eren) onder de 18 jaar. 
 3. Studenten: alleen als u student én alleenstaande ouder bent, kunt u een Stadspas-tegoed aanvragen.

Zelf aanvragen

U kunt de regeling aanvragen vanaf 1 maart 2023 tot uiterlijk 31 december 2023.

Nodig:             

 • Uw DigiD en die van uw partner, indien van toepassing                        
 • Uw inkomensgegevens en die van uw partner, indien van toepassing

Duur: Drie weken
Kosten: € 0,-

U levert uw inkomensgegevens aan en ook die van uw partner als u die heeft. Hiermee toont u aan dat u voldoet aan de regeling. Bewaar originele bewijsstukken zoals loonstroken en bankafschriften goed. Wij kunnen u tot 1 jaar na de datum van toekenning hierom vragen.

Let op: als u getrouwd bent, ziet u in het aanvraagproces de gegevens van uw partner niet. Deze kunt u zelf invullen om verder te gaan met uw aanvraag.

Staat uw partner op een ander adres ingeschreven dan u? Dan kunt u de aanvraag niet samen doen. Vraag de regeling ook apart aan wanneer u getrouwd bent en beiden in een instelling woont.

Als we de aanvraag goedkeuren, ontvangt u binnen drie weken de stadspas.

Aanvragen voor iemand anders

Bent u bewindvoerder, familielid of een sociaal werker en wilt u het stadspas-tegoed voor iemand anders aanvragen? Dan kunt u een mail sturen naar inkomensondersteuning@apeldoorn.nl. Dan krijgt u van ons een apart aanvraagformulier.

Hulp bij aanvragen

Heeft u geen internet en geen mailadres? Vraag dan uw familie, vrienden of hulpverlener om hulp.  Ook kunt u hulp krijgen bij de inloopspreekuren van Centenkwesties. Bekijk op de website van Samen055 waar en wanneer u binnen kunt lopen voor hulp. 

Kinderen

Uw kinderen komen misschien in aanmerking voor een RegelRecht regeling als u

 • een laag inkomen hebt
 • inwonende kind(eren) tot 18 jaar heeft waarvoor u kinderbijslag of pleeggeldvergoeding ontvangt
 • en een wettelijke schuldsaneringsregeling hebt of een schuldregeling via de Stadsbank Apeldoorn

Neem dan contact op met de gemeente.

Daarnaast heeft uw kind mogelijk recht op de kidsregeling.

Heeft u recht op de RegelRecht regeling en volgt uw kind zwemlessen? Dan kunt u een vergoeding zwemdiploma A aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie