Inkomensgrenzen minimaregelingen

Gemeente Apeldoorn geeft tot 2025 meer huishoudens toegang tot de minimaregelingen. Bekijk hieronder de inkomensgrenzen die gelden voor de minimaregelingen.

Op de overzichtspagina staan de verschillende minimaregelingen en de daarbij horende inkomensgrens.  

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

 Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.
 

Bedrag 110%

Bedrag 120%

Bedrag 130%

Alleenstaande(ouder)

€ 1.341,60

€ 1.463,57

€ 1.585,53

Gehuwden

€ 1.916,57

€ 2.090,81

€ 2.265,04

Pensioengerechtigden

 Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.
 

Bedrag 110%

Bedrag 120%

Bedrag 130%

Alleenstaande(ouder)

€ 1.489,92

€ 1.625,36

€ 1.760,81

Gehuwden

€ 2.019,27

€ 2.202,84

€ 2.386,41

inkomensgrenzen 18, 19, 20 jarigen

 
 

Bedrag 110%

Bedrag 120%

Bedrag 130%

Zonder inwonende kinderen onder de 18 jaar

     

Alleenstaande

€ 331,20

€ 361,31

€ 391,42

Gehuwden (beiden 18,19,20 jaar)

€ 662,41

€ 722,63

€ 782,85

Gehuwden (één 18,19,20 jaar, één 21 jaar)

€ 1.289,49

€ 1.406,71

€ 1.523,94

Met inwonende kinderen onder de 18 jaar

     

Alleenstaande

€ 331,20

€ 361,31

€ 391,42

Gehuwden (beiden 18,19,20 jaar)

€ 1.045,73

€ 1.140,79

€ 1.235,86

Gehuwden (één 18,19,20 jaar, één 21 jaar)

€ 1.672,80

€ 1.824,88

€ 1.976,95

Inkomensgrenzen bij verblijf in een inrichting > 21 jaar

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting, dan betaalt u een eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) voor uw zorg en verblijf aan het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw situatie en de duur van uw verblijf. Als u in aanmerking wilt komen voor RegelRecht is het nodig dat wij uw inkomen weten dat overblijft als u de eigen bijdrage aan het CAK heeft betaald. Stel, u krijgt een Wajong-uitkering en u betaalt maandelijks een paar honderd euro aan eigen bijdrage. Het bedrag dat dan overblijft voor uw andere kosten, mag dan niet hoger zijn dan de normen verblijf in inrichting die u in de tabel hieronder ziet staan.

 

 

Bedrag 110%

Bedrag 120%

Bedrag 130%

Alleenstaande(ouder)

€ 468,69

€ 511,30

€ 553,90

Gehuwden

€ 760,03

€ 829,13

€ 898,22

Bewijsstukken

Het meesturen van bewijsstukken waaruit uw inkomen blijkt, is niet nodig. Wel gaan wij dit achteraf steekproefsgewijs controleren. Het kan zijn dat wij u dan alsnog om bewijsstukken (loon- uitkeringsspecificaties en bankafschriften) van uw inkomen vragen.

Uw Reactie
Uw Reactie