Hoorzitting

De gemeenteraad organiseert soms een hoorzitting om te horen hoe inwoners en organisaties over een bepaalde kwestie denken.

Bij een hoorzitting kunt u laten horen hoe u ergens over denkt

De gemeenteraadsfracties kunnen de meningen die tijdens een hoorzitting worden gegeven, meenemen in hun standpunt en de besluitvorming. Hoorzittingen zijn openbaar.

Contact met de raad

Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, kunt u een brief sturen. Voor algemene vragen over de raad en het raadswerk kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Bekijk de contactgegevens

Uw Reactie
Uw Reactie