Meepraten op de politieke markt

U kunt tijdens Politieke Markt-bijeenkomsten meepraten over nog te nemen raadsbesluiten. Meestal krijgt u ongeveer 5 minuten spreektijd.

Inspreken tijdens een vergadering

Tijdens Politieke Markt-vergaderingen op donderdagavond kunt u meestal inspreken. U krijgt dan als inwoner van Apeldoorn aan het begin van de vergadering de gelegenheid om uw mening te geven over de kwestie waarover de gemeenteraadsleden vergaderen.

 

Hoe lang kunt u inspreken?

Meestal krijgt u ongeveer 5 minuten spreektijd als inspreker. Als er veel mensen willen spreken, geldt er een maximale spreektijd van 20 minuten voor iedereen samen, uitgaande van een vergadering van een uur. Eventueel kan de voorzitter beslissen de meesprekers het volle uur de tijd te geven en de bijeenkomst op de volgende vergadering voort te zetten.  

Inspreken?

U kunt zich als inspreker aanmelden bij de Raadsgriffie. Dat kan per mail of telefonisch.

055 - 580 1298

otgriffie@apeldoorn.nl

Wanneer niet meepraten?

U mag niet meepraten:

  • als in de bijeenkomst een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt behandeld
  • tijdens een 'technisch blok': een vergadering over niet-politieke, procedurele zaken
  • tijdens de mededelingen aan het begin van de bijeenkomst
  • tijdens de plenaire raadsvergadering

Toehoorder

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad natuurlijk ook gewoon bijwonen als toehoorder. Dan is aanmelding vooriaf niet nodig. U kunt de vergaderingen óók live online volgen via het raadsinformatiesysteem

Contact met de raad

Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, kunt u een brief sturen. Voor algemene vragen over de raad en het raadswerk kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Bekijk de contactgegevens

Uw Reactie
Uw Reactie