E-petities en referendum

U kunt een e-petitie indienen. Dat is een verzoek aan de gemeente. Ook kunt u een referendum aanvragen, om zo de mening van de bevolking te horen.

Een e-petitie starten of een referendum houden

In een e-petitie kan kan een groep mensen een verzoek indienen bij de gemeente. In een referendum kan de bevolking haar mening geven over een genomen raadsbesluit. Een referendum wordt gehouden op verzoek van de Apeldoornse bevolking

E-petitie

Er zijn allerlei dingen die u wellicht graag in Apeldoorn zou zien. Of misschien heeft de gemeente juist plannen waarvan u vindt dat ze niet door zouden moeten gaan. Het online e-petitieloket van de Apeldoornse gemeenteraad zorgt ervoor dat uw petitie een goed proces doorloopt en het helpt u de petitie op het juiste moment bij de juiste persoon of personen in te dienen.

Apeldoornse petities

Bekijk de Apeldoornse petities op petities.nl

Apeldoornse e-petities

U kunt een petitie starten via ...

U kunt een petitie starten via petities.nl of een andere website. Of misschien wilt u wel op papier handtekeningen verzamelen. Als u een petitie wilt aanbieden aan de gemeenteraad, neem dan contact met de Raadsgriffie van gemeente Apeldoorn via gemeenteraad@apeldoorn.nl of het gratis telefoonnummer 14 055.

Spelregels

Wilt u de Apeldoornse gemeenteraad een petitie aanbieden? Dan gelden de volgende spelregels:

 • U bent inwoner van de gemeente Apeldoorn of u heeft een belang in Apeldoorn.
 • Minimaal 600 mensen ondersteunen uw petitie. Dit komt overeen met 0.5% van het aantal kiesgerechtigden in Apeldoorn. Als uw petitie 600 of meer handtekeningen krijgt, neemt de Raadsgriffie contact met u op.
 • Petities van een commerciële organisatie en/of petities die een commercieel belang dienen, worden niet in behandeling genomen
 • Een onderwerp dat 'onkies' of beledigend is, wordt niet in behandeling genomen
 • Een onderwerp dat verwikkeld is in een gerechtelijke of gemeentelijke procedure wordt niet in behandeling genomen
 • Een onderwerp dat een klacht inhoudt, wordt niet in behandeling genomen. Hiervoor bestaat de klachtenregeling.
 • Verzoeken om subsidie worden doorgezonden naar het college om integraal te worden meegenomen in de begrotingscyclus van de gemeente

Procedure

De gemeenteraad neemt uw petitie als volgt in behandeling:

 • Het presidium van de gemeenteraad neemt de petitie in behandeling. Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en het stuurt alle werkzaamheden van de raad aan. De afhandelingsprocedure kan per onderwerp verschillend zijn. U krijgt als indiener uiteraard wel altijd bericht over wat het presidium over de petitie heeft besloten. 
 • Het presidium neemt binnen twee weken na indiening een afhandelingsbesluit (behoudens de recesperiodes).

Online petities:

 • kunt u online indienen (via het Apeldoornse loket van petities.nl vult u zelf een datum van overhandiging in, bij petities via andere website kunt u voor het indienen een e-mail sturen naar gemeenteraad@apeldoorn.nl)
 • kunt u online én 'live' indienen, bijvoorbeeld op een donderdagavond als de gemeenteraad vergadert. Als u dit wilt, neem dan contact op met de Raadsgriffie via gemeenteraad@apeldoorn.nl.
 • kunt u toelichten tijdens 'In gesprek met de raad' op donderdagavond. Let wel: het presidium van de gemeenteraad bepaalt de vergaderagenda van de raad en moet behandeling van uw onderwerp eerst goedkeuren. Inplannen van een onderwerp kan ook enige tijd kosten. Wilt u uw petitie toelichten, dan kunt u 'in gesprek met de raad'. Of u neemy direct contact op met de Raadsgriffie: gemeenteraad@apeldoorn.nl.

Handboek

Bekijk het handboek voor het organiseren en ondersteunen van petities 

Referendum

In Apeldoorn bestaat ook de mogelijkheid om op verzoek van de Apeldoornse bevolking een referendum te houden. Op die manier kan de bevolking haar mening geven over een genomen raadsbesluit. De procedure hoe een referendum moet worden aangevraagd is geregeld in de Referendumverordening 2005.

Belangrijk is dat binnen 3 weken nadat de raad een besluit heeft genomen een zogenaamd inleidend verzoek wordt ingediend tot het houden van een referendum over dat besluit. Het verzoek moet door voldoende handtekeningen zijn ondersteund, namelijk 5% van het totaal aantal kiesgerechtigden bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen.

Daarna moet een definitief verzoek worden ingediend.  De uitvoering van het referendum zelf lijkt op de gewone verkiezingsprocedure.

Uw Reactie
Uw Reactie