Presidium en Griffie

Het Presidium stuurt onder meer de werkzaamheden van de raad aan. De raadsgriffie in Apeldoorn is een compacte afdeling die voor de gemeenteraad werkt.

Het Presidium en de Griffie

Het Presidium stuurt de werkzaamheden van de gemeenteraad aan, gaat over het beheer van financiële middelen van de raad en houdt als werkgever toezicht op de raadsgriffie. De raadsgriffie helpt u als u een onderwerp op de politieke agenda wilt zetten, contact wilt met raadsleden of als u wilt inspreken.

Het Presidium

Het Presidium stuurt de werkzaamheden van de raad aan (bijvoorbeeld agendabewaking, kwaliteitsbewaking vergaderstukken, toewijzen van stukken naar de juiste bijeenkomst), gaat over het beheer van financiële middelen van de raad en houdt als werkgever toezicht op de raadsgriffie. Het Presidium vergadert in de regel op donderdagavond voor aanvang van de gemeenteraadsbijeenkomsten. Omdat de vergaderingen een organisatorisch (in plaats van beleidsinhoudelijk) karakter hebben, wordt het publiek niet actief voor deze vergaderingen uitgenodigd.

  • Voorzitter: burgemeester A.J.M. (Ton)  Heerts 
  • Secretaris: Raadsgriffier: M. (Marit) Stam

Raadsgriffie

De raadsgriffie in Apeldoorn is een compacte afdeling die voor de gemeenteraad werkt. U kunt bij de Raadsgriffie terecht met vragen over de gemeenteraad. De raadsgriffie helpt u als u een onderwerp op de politieke agenda wilt zetten, contact wilt met raadsleden of als u wilt inspreken.

Wie werken bij de raadsgriffie

Raadsgriffier Marit Stam is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Haar taken zijn onder meer zorgen dat alles volgens wet- en regelgeving verloopt, maar zij is ook adviseur en klankbord voor de raad, het Presidium en de individuele raadsleden en -fracties.

De raadsadviseurs zorgen voor een goede voorbereiding van de besluitvorming door de gemeenteraad. U kunt (via bovenstaande contactgegevens) bij hen terecht als u vragen heeft over vergaderingen en over besluiten die de raad neemt.

De raad heeft eigen communicatieadviseurs die onder meer zorgen voor:

Het ondersteuningsteam van de raadsgriffie zorgt voor de vergaderstukken, zoals agenda's en verslagen én voor het online Raadsinformatiesysteem. Op het Raadsinformatiesysteem kunt u ook naar de uitzendingen van de raadsvergaderingen kijken.

Contact met de raad

Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, kunt u een brief sturen. Voor algemene vragen over de raad en het raadswerk kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Bekijk de contactgegevens

Uw Reactie
Uw Reactie