Werken en meedoen voor iedereen

Werken is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden of te houden. Dat kan verschillende redenen hebben. Werken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend voor iemand die lange tijd niet gewerkt heeft of iemand met een beperking. Het kan ook zijn dat er een combinatie van verschillende problemen meespeelt. Een bijstandsuitkering is er voor mensen met weinig inkomsten en de gemeente heeft verschillende regelingen voor minima. Maar de gemeente doet meer.

Lees meer

We vinden het belangrijk dat iedereen doet wat hij of zij kan in onze gemeente. Dat iedereen zijn of haar talenten inzet, ook als dat niet met een betaalde baan lukt. Vrijwilligerswerk en mantelzorg is zeker waardevol, maar heeft wel een andere waarde dan betaald werk. We helpen u om iets te vinden dat bij u en uw situatie past. Dat doen we niet alleen, we werken hiervoor samen met Werkbedrijf Lucrato.

Wanneer heeft u een contactpersoon bij Activering en Inkomen?

U start altijd bij het stadhuis. Als u een uitkering aanvraagt, gaat het gesprek over uw persoonlijke situatie, over werk, vrijwilligerswerk of scholing. Ook als u al een uitkering heeft, kunt u een uitnodiging krijgen voor zo’n gesprek.

De medewerker bespreekt met u uw mogelijkheden voor een volgende stap. Misschien dat u eerst nog meer ondersteuning krijgt voordat u kunt solliciteren naar een betaalde baan. Of dat u eerst hulp krijgt bij het oplossen van andere problemen. In die gevallen blijft u een contactpersoon houden bij de gemeente Apeldoorn. 

Wanneer dragen wij u over naar Werkbedrijf Lucrato?

Als u in staat bent om te werken, krijgt u een contactpersoon bij Werkbedrijf Lucrato. De contactpersoon ondersteunt u om betaald werk te vinden. Bijvoorbeeld om te solliciteren en uw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bij Werkbedrijf Lucrato krijgt u begeleiding en coaching, volgt u opleidingen en leert u vaardigheden die nodig zijn voor een betaalde baan. Over uw uitkering blijft u wel contact houden met de medewerkers van de gemeente.

Ontwikkeladvies voor werkenden

Vanaf 1 oktober 2020 9.00u kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, zich aanmelden voor een ontwikkeladviesgesprek. Met de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van ontwikkeladvies' (NLLD-OA) krijgen werkenden een beeld van hun situatie. Ook krijgen ze de mogelijkheid om een eerste stap te zetten in een eventuele (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Meer informatie hierover staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Loonkostensubsidie (LKS)

Als gevolg van een wijziging van artikel 10d, lid 10 van de Participatiewet ligt de verantwoordelijkheid voor de verstrekking van loonkostensubsidie vanaf 1 juli 2023 bij de (nieuwe) woongemeente. Wilt u hier als gemeente of uitvoeringsorganisatie over afstemmen, dan kunt u contact opnemen met Werkleerbedrijf Lucrato. Lucrato voert deze taak uit namens de gemeente Apeldoorn en is bereikbaar via contractbeheerLKS@lucrato.nl.

Wilt u meer lezen?

Kijk wat Werkbedrijf Lucrato voor u kan betekenen.

Uw Reactie
Uw Reactie