Re-integratie

Een uitkering is in principe van tijdelijke aard. U bent dan ook verplicht om op zoek te gaan naar werk. Samen met uw klantmanager van de gemeente Apeldoorn geeft u vorm aan uw re-integratie. U stelt samen een re-integratieplan op waarin u afspraken maakt om uw kans op werk te vergroten. U houdt hierbij rekening met individuele kwaliteiten en mogelijkheden. De werkgeversdienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol.

Lees meer

De gemeente kent verschillende re-integratie mogelijkheden:

  • Leerwerkstages
    In een leerwerkstage werkt u in de praktijk aan uw vaardigheden. Het accent ligt op het leren en het opdoen van vaardigheden
  • Dagbesteding
    Door middel van dagbesteding doet u werkritme op, krijgt u meer structuur in uw dag en leert u omgaan met collega's
  • Scholing
    Her-, om- of bijscholing kan voor u noodzakelijk zijn om weer aan de slag te kunnen

Neem contact op met een of uw klantmanager van de gemeente Apeldoorn als u meer informatie wilt over de verschillende re-integratiemogelijkheden.

Indien u kinderen heeft en gebruik maakt van bovenstaande mogelijkheden, dan kan de gemeente u ondersteunen bij het regelen van kinderopvang.

Uw Reactie
Uw Reactie