Dagbesteding in Apeldoorn

Dagbesteding is er voor iedereen die moeite heeft om ritme en structuur in de dag aan te brengen. Soms kan u naar de dagbesteding van de (basis)ontmoetingsplekken, maar soms is meer nodig. Het Wmo-loket helpt u dan om een passende dagbesteding te vinden.

Lees meer

De dagbesteding helpt u bij uw ontwikkeldoelen, zoals in het dagritme komen, samen dingen doen, of nieuwe mensen leren kennen. Ook kan dagbesteding een mantelzorger ontlasten, zodat u langer thuis kunt wonen.

Passen de activiteiten en de dagbesteding van de (Basis)ontmoetingsplekken niet (meer) bij u? Dan kunt u mogelijk een indicatie voor een dagbestedingsplek krijgen.

Dat gebeurt in een aantal stappen:

  1. U neemt contact op met het Wmo-loket voor een afspraak.
  2. U bespreekt uw hulpvraag met een Wmo-medewerker.
    Als het nodig is, krijgt u een indicatie. Hiermee krijgt u hulp bij dagbesteding. Dit kan op 2 manieren:
    1. -Zorg in natura: u krijgt hulp van één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. U kiest zelf door wie u geholpen wilt worden, de gemeente regelt de afhandeling. 
    2. -Persoonsgebonden budget: u krijgt een bedrag waarmee u zelf de hulp zoekt die bij u past.
  1. U gaat naar een dagbestedingsplek. Hier krijgt u een begeleider waarmee u aan uw ontwikkeldoelen werkt.

Heeft u een indicatie maar past de indicatie voor de dagbesteding niet (meer)?

Bezoekt u nu dagbesteding, maar klopt uw indicatie niet meer? Bijvoorbeeld omdat u vaker gaat of juist minder vaak moet langskomen? Bespreek uw situatie met het Wmo-loket.

U betaalt (bijna altijd) een eigen bijdrage voor dagbesteding van de Wmo: het abonnementstarief.

Heeft u nu een indicatie voor dagbesteding en loopt deze binnenkort af? Overleg met uw begeleider of u nog dagbesteding nodig heeft.

Denkt u dat u nog wel dagbesteding nodig heeft? Vul dan samen met uw begeleider het meldingsformulier Wmo in. 

U kunt zelf een afspraak maken.

Over uw melding voor verlenging van dagbesteding gaan we graag met u in gesprek. Met de afsprakenknop bovenaan kunt u zelf een afspraak maken met een Wmo consulent.

Het gesprek met de Wmo consulent zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij met maken van andere afspraken.

Uw Reactie
Uw Reactie