Dagbesteding in Apeldoorn

Dagbesteding is er voor iedereen die moeite heeft om ritme en structuur in de dag aan te brengen. Soms kan u naar de dagbesteding van de (basis)ontmoetingsplekken, maar soms is meer nodig. Een medewerker van Samen055 helpt u dan om een passende dagbesteding te vinden.

Lees meer

De dagbesteding helpt u bij uw ontwikkeldoelen, zoals in het dagritme komen, samen dingen doen, of nieuwe mensen leren kennen. Ook kan dagbesteding een mantelzorger ontlasten, zodat u langer thuis kunt wonen.

Passen de activiteiten en de dagbesteding van de (Basis)ontmoetingsplekken niet (meer) bij u? Dan kunt u mogelijk een indicatie voor een dagbestedingsplek krijgen.

Dat gebeurt in een aantal stappen:

  1. U neemt contact op via Samen055 voor een afspraak.
  2. U bespreekt uw hulpvraag met een wijkconsulent.
    Als het nodig is, krijgt u een indicatie. Hiermee krijgt u hulp bij dagbesteding. Dit kan op 2 manieren:
    • Zorg in natura: u krijgt hulp van één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. U kiest zelf door wie u geholpen wilt worden, de gemeente regelt de afhandeling. 
    • Persoonsgebonden budget: u krijgt een bedrag waarmee u zelf de hulp zoekt die bij u past.
  1. U gaat naar een dagbestedingsplek. Hier krijgt u een begeleider waarmee u aan uw ontwikkeldoelen werkt.

Heeft u een indicatie maar past de indicatie voor de dagbesteding niet (meer)?

Bezoekt u nu dagbesteding, maar klopt uw indicatie niet meer? Bijvoorbeeld omdat u vaker gaat of juist minder vaak moet langskomen? Bespreek uw situatie met een medewerker van Samen055.

U betaalt (bijna altijd) een eigen bijdrage voor dagbesteding van de Wmo: het abonnementstarief.

Heeft u nu een indicatie voor dagbesteding en loopt deze binnenkort af? Overleg met uw begeleider of u nog dagbesteding nodig heeft.

Laat het ons weten als u uw dagbesteding wilt verlengen. Vul dan samen met uw begeleider het meldingsformulier van Samen055 in. Doe dit 6 tot 8 weken voor de einddatum van uw ondersteuningsperiode. Maak na het invullen van het meldingsformulier telefonisch een afspraak om uw situatie met een medewerker van Samen055 te bespreken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer 055- 580 11 40.

Afspraak maken

Over uw melding gaan we graag met u in gesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer 055- 580 11 40.

Het gesprek met de wijkconsulent zal ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Wij vragen u hier rekening mee te houden bij met maken van andere afspraken.

Uw Reactie
Uw Reactie