Uitstroompremie

Heeft u een langdurig minimuminkomen en bent u voor tenminste drie maanden uitgestroomd naar betaald werk? Dan kan het college u een uitstroompremie toekennen.

Lees meer

U voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent woonachtig in de gemeente Apeldoorn.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden de Individuele Inkomenstoeslag toegekend gekregen of u had direct voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 36 maanden recht op een bijstandsuitkering (PW, IOAW of IOAZ).

(onder uitstroom wordt verstaan: het door werkaanvaarding verkrijgen van een inkomen hoger dan de bijstandsnorm)

U kunt de uitstroompremie aanvragen via de knop bovenaan de pagina.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de uitstroompremie toegekend aan:

  • de voormalig uitkeringsgerechtigde: deze wordt automatisch drie maanden na de werkaanvaarding aan u toegekend en uitbetaald;
  • de niet uitkeringsgerechtigde: u vraagt de uitstroompremie zelf aan. Dit kan vanaf de vierde maand, maar uiterlijk voor de zevende maand na werkaanvaarding.
  • U moet kunnen aantonen dat u voldoet aan de regeling. Bewaar originele bewijsstukken zoals bijvoorbeeld inkomensgegevens en bankafschriften goed. Wij kunnen u tot 1 jaar na de datum van toekenning hierom vragen.

U krijgt geen uitstroompremie als u:

  • in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de uitstroom naar betaald werk al een uitstroompremie heeft ontvangen

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • € 350,00 als u alleen bent en geen kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
  • € 450,00 als u alleen bent en kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
  • € 500,00 als u getrouwd bent of samenwoont.

Neem gerust contact op via inkomensondersteuning@apeldoorn.nl of bel naar 14 055.

Uw Reactie
Uw Reactie