Uitstroompremie

Had u voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aangesloten periode van tenminste 36 maanden recht op een bijstandsuitkering of heeft u in de afgelopen 12 maanden de individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de uitstroompremie. De uitstroompremie kunt u aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

Lees meer

U voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent woonachtig in de gemeente Apeldoorn.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden de Individuele Inkomenstoeslag toegekend gekregen of u had direct voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 36 maanden recht op een bijstandsuitkering (PW, IOAW of IOAZ).

(onder uitstroom wordt verstaan: het door werkaanvaarding verkrijgen van een inkomen hoger dan de bijstandsnorm)

U kunt het aanvraagformulier downloaden via de knop bovenaan de pagina.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de uitstroompremie toegekend aan:

  • de voormalig uitkeringsgerechtigde: deze wordt automatisch drie maanden na de werkaanvaarding aan u toegekend en uitbetaald;
  • de niet uitkeringsgerechtigde: u vraagt de uitstroompremie zelf aan. Dit kan vanaf de vierde maand, maar uiterlijk voor de zevende maand na werkaanvaarding.
  • u moet kunnen aantonen dat u voldoet aan de regeling. Bewaar originele bewijsstukken zoals bijvoorbeeld inkomensgegevens en bankafschriften goed. Wij kunnen u tot 1 jaar na de datum van toekenning hierom vragen.

U krijgt geen uitstroompremie als u:

  • in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de uitstroom naar betaald werk al een uitstroompremie heeft ontvangen

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De hoogte van de uitstroompremie is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Voor 2023 en 2024 wordt de toeslag voor gezinnen met kinderen verhoogd met € 200,-. Dit betekent: 

  • € 350,00 als u alleen bent en geen kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
  • € 650,00 als u alleen bent en kinderen onder de 18 jaar thuis heeft wonen.
  • € 500,00 als u getrouwd bent of samenwoont of; 
  • € 700,00 als u getrouwd bent of samenwoont én kind(eren) onder de 18 jaar thuis heeft wonen.

Neem gerust contact op via inkomensondersteuning@apeldoorn.nl of bel naar 14 055.

Uw Reactie
Uw Reactie