Voorbereidingsperiode voor startende ondernemer

Moet u leven van de bijstand? Dat wilt u veranderen! Want u bruist van de plannen voor het starten van een eigen bedrijf. De gemeente kan u helpen met de voorbereiding van een doordacht plan.

Lees meer

U ontvangt een PW-uitkering

Uw klantmanager Werk is van mening dat het zelfstandig ondernemerschap voor u de kortste en meest effectieve manier is om aan betaald werk te komen. U hebt geen andere afspraken gemaakt met uw klantmanager Werk, die in strijd zijn met de plannen voor de voorbereidingsperiode.

Voorbereidingsperiode

U krijgt maximaal 12 maanden de tijd om een ondernemingsplan te maken en marktonderzoek te doen.

Begeleiding

In deze periode bent u verplicht zich te laten begeleiden door een extern bureau, dat wij voor u selecteren. Een mentor helpt u bij het ontwikkelen van plannen en het doen van marktonderzoek. Bovendien biedt de mentor hulp bij het opstellen van uw ondernemingsplan. De kosten van deze begeleiding zijn voor rekening van de gemeente.

Periodieke uitkering

Tijdens deze periode behoudt u uw PW-uitkering.

Voorbereidingskrediet

In de voorbereiding moet u soms noodzakelijke kosten maken, bijvoorbeeld voor marktonderzoek. De Gemeente Apeldoorn kan u een renteloze lening geven. U gaat pas rente betalen als u uw bedrijf start. U hoeft de lening niet terug te betalen als er om gegronde redenen wordt afgezien van de start.

Faciliteiten voor starters

Hebt u de voorbereidingsperiode met succes afgerond en ligt er een doordacht ondernemingsplan klaar? Dan kunt u een beroep doen op de 'Regeling Starters'.

Inkomen

  • U ontvangt een PW-uitkering.
  • Uw klantmanager Werk is van mening dat het zelfstandig ondernemerschap voor u de kortste en meest effectieve manier is om aan betaald werk te komen.
  • U hebt geen andere afspraken gemaakt met uw klantmanager Werk, die in strijd zijn met de plannen voor de voorbereidingsperiode.

Een levensvatbaar bedrijf

U hebt een kansrijk bedrijfsidee voor een naar verwachting levensvatbaar bedrijf. Dit betekent, dat er verwacht kan worden, dat u een 'toereikend' inkomen haalt. Het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep moet, samen met het eventuele overige vaste inkomen (bijv. uit loondienst voor enige dagen per week of inkomen van uw levenspartner), genoeg zijn om:

  • Uw bedrijf voort te zetten Uw inkomen is er niet alleen om van te leven. U moet er ook investeringen en reserveringen van kunnen doen. Dit houdt in, dat uw inkomen vermeerderd met de afschrijvingen hoog genoeg moet zijn om aan alle aflossingsverplichtingen (ook die van de Bbz) te voldoen. Ook moet het hoog genoeg zijn om het bedrijf op peil te houden. U moet dus ook noodzakelijke (vervangings-)investeringen kunnen doen, eventueel met behulp van bankkrediet.
  • Te voorzien in uw bestaan Wij kijken naar uw individuele situatie, dus niet alleen naar de bijstandsnorm. Komt u al jaren rond met minder geld dan de bijstandsnorm? Dan wegen wij dit mee bij de beantwoording van de vraag of uw bedrijf levensvatbaar is. De continuïteit van uw bedrijf of beroep moet wel gewaarborgd zijn. Onder normale omstandigheden geeft dit inkomen beneden de bijstandsnorm dan ook geen recht op bijstandsverlening. U krijgt in zo'n geval pas bijstand als er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor er behoefte aan bijstand ontstaat. Zijn uw privé-uitgaven permanent hoger dan uw inkomen? Dan is uw bedrijf niet levensvatbaar.
Uw Reactie
Uw Reactie