Open data

Bent u op zoek naar gegevens? Bijvoorbeeld om met een combinatie van gegevens een app te ontwikkelen waar meerdere mensen wat aan hebben? Of omdat u de gegevens van de overheid wilt analyseren om antwoord te krijgen op een vraag? Dan kunt u gebruik maken van open data. Staat de benodigde data niet bij de reeds bestaande datasets, dan kunt u hieronder een dataset (met DigiD) online aanvragen.

Lees meer

De gegevens die open worden gesteld kunnen worden gelezen, bewerkt en verwerkt door computers. Bij open data gaat het om het aanbieden van ruwe gegevens (datasets genoemd).

Voorbeelden van datasets zijn: 

  • aantal aanvragen en beëindigingen van de Wet Werk en Bijstand
  • locatiegegevens over fietsenstallingen, parkeergarages, parkeerrayons, en P+R
  • meest bezochte onderwerpen gemeentelijke website.

De gemeente stelt open data beschikbaar voor haar omgeving om de innovatie, creativiteit, samenwerking en zelfredzaamheid te versterken. Daarbij is nadrukkelijk aandacht en zorgvuldigheid op het vlak van vertrouwelijkheid en privacy.

Open data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van de publieke taak
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
  • bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.

Bestaande datasets vindt u in het dataportaal.

Uw Reactie
Uw Reactie