Klein kansspel organiseren

Gaat u een loterij organiseren? Dan vraagt u hiervoor bij de gemeente een vergunning aan. Gaat u een klein kansspel (een bingo of rad van fortuin) organiseren? Dan heeft u geen vergunning nodig maar u moet hiervan minimaal 14 dagen van tevoren een melding doen. Om een loterij of een klein kansspel te kunnen organiseren, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 
Kosten
 • Een loterij organiseren kost € 70,45
 • Bingo of een rad van fortuin is gratis
Lees meer

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden dan kunt u een vergunning aanvragen of een melding doen via de knop online aanvragen. U ontvangt een brief waarin wij laten weten of u een vergunning krijgt of waarin wij uw melding van een klein kansspel bevestigen.

Een vergunning voor het organiseren van een loterij kost € 70,45. Een melding voor een bingo of een rad van fortuin is gratis.

 • Uw vereniging bestaat langer dan 3 jaar
 • U besteedt de opbrengst aan een goed doel of aan een vereniging
 • De opbrengst is uitsluitend bestemd voor een algemeen doel, geen persoonlijke.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor een loterij zijn:

 • Minimaal 40% van de opbrengst van de loterij gaat naar het doel waarvoor de vergunning is verleend.
 • Als de prijzen en premies een hogere waarde hebben dan € 4500, heeft u een vergunning van het Ministerie van Justitie (website kansspelautoriteit) nodig.

De voorwaarden om een klein kansspel (bingo, rad van fortuin) te mogen organiseren zijn:

 • Uw vereniging bestaat langer dan 3 jaar
 • Per serie of set bedraagt het prijzengeld niet meer dan 400 euro
 • Per bijeenkomst bedraagt de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer dan 1.550 euro
 • U besteedt de opbrengst aan een goed doel of aan een vereniging
 • De opbrengst is uitsluitend bestemd voor een algemeen doel, geen persoonlijke.

De voorwaarden om een online kansspel te mogen organiseren zijn:

 • Een online kansspel - bijvoorbeeld een online bingo via sociale media - mag u alleen organiseren in besloten kring
 • Een online kansspel dat u niet in besloten kring aanbiedt is verboden.

Meer informatie is ook te vinden op: kansspelautoriteit.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie