Klein kansspel organiseren

Wilt u iets organiseren waarbij er geld of prijzen te winnen zijn? En kan de speler geen invloed uitoefenen of hij iets wint? Dat is een kansspel. Voor een kansspel heeft u een vergunning nodig. Behalve als u speelt met mensen die elkaar kennen. Of als deelname gratis is, maar dan zijn er wel voorwaarden.

Lees meer

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden dan kunt u een vergunning aanvragen of een melding doen via de knop online aanvragen. U ontvangt een brief waarin wij laten weten of u een vergunning krijgt of waarin wij uw melding van een klein kansspel bevestigen.

Wanneer u een klein kansspel wilt organiseren tijdens een evenement, dan kunt u dit aangeven in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft hiervoor dan niet apart een aanvraag voor een klein kansspel in te dienen.

Loterij

Wilt u een loterij organiseren waarbij u geld vraagt voor de lootjes? Dan heeft u een vergunning nodig.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor een loterij zijn:

 • De opbrengst is uitsluitend bestemd voor een algemeen belang, niet voor een individueel of commercieel belang.
 • Minimaal 40% van de opbrengst van de loterij gaat naar het doel waarvoor de vergunning is verleend.
 • De prijzen hebben geen hogere waarde dan € 4500,00.

Als de prijzen en premies een hogere waarde hebben dan € 4500,00 heeft u een vergunning van de Kansspelautoriteit nodig.

Bingo of rad van fortuin

Wilt u locatie een bingo of een rad van fortuin organiseren? Als er geen prijzen kunnen worden gewonnen en/of het vindt plaats in een besloten kring, bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis, dan mag u dit gewoon organiseren.

Organiseert u een bingo

 • op locatie, in een zaaltje waar de spelers bij zijn;
 • waarbij prijzen te winnen zijn;
 • die niet in besloten kring is

dan dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • als organisator ben u een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
 • in de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen
 • u besteedt de opbrengst aan een goed doel of aan een vereniging
 • per serie of set bedraagt het prijzengeld niet meer dan 400,00 euro
 • per bijeenkomst bedraagt de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer dan 1.550,00 euro
 • de opbrengst is uitsluitend bestemd voor een algemeen belang, niet voor een persoonlijk belang.

Mag een horeca-instelling een kansspel organiseren?

In artikel 14 van de Alcoholwet staat dat het niet toegestaan is om in horecagelegenheden kansspelen zoals een bingo aan te bieden, met uitzondering van speelautomaten, waarvoor een vergunning nodig is.

Meer informatie over kansspelen, bijvoorbeeld over online een kansspel, een promotioneel kansspel, een voetbal of tourpool organiseren, is te vinden op de website van de Kansspelautoriteit

Een vergunning voor het organiseren van een loterij kost € 75,03. Een melding voor een bingo of een rad van fortuin is gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie