Kennisgeving incidentele festiviteit

Als u in uw café, sportaccommodatie, buurthuis etc. een festiviteit wilt houden en u een ontheffing wilt van de geluidsvoorschriften die zijn opgenomen in het Omgevingsplan, dan moet u dit melden. Dat heet officieel een kennisgeving doen.

Lees meer

U kunt uw incidentele festiviteit online melden. U dient de digitale kennisgeving minimaal 2 dagen voordat een festiviteit plaatsvindt in - als een festiviteit plaatsvindt op een zondag minimaal 3 dagen van tevoren .

Aan een kennisgeving incidentele festiviteit zijn geen kosten verbonden.

  • Per bedrijf geldt een maximum aantal van 12 meldingen per jaar. Als er collectieve festiviteiten zijn vastgesteld, zoals in het verleden Koningsdag, dan worden deze hierop in mindering gebracht.
  • Tijdens een festiviteit dient u ramen en deuren gesloten te houden. U dient er rekening mee te houden dat na 01.00 uur de reguliere geluidseisen weer gelden.
  • Festiviteiten in de buitenlucht, zoals op een terras, zijn alleen toegestaan als nabijgelegen woningen op meer dan 50 meter afstand zijn gelegen van de locatie.
Uw Reactie
Uw Reactie