Informeren omwonenden

U bent verplicht bewoners, omringende bedrijven en andere belanghebbenden die binnen een straal van 200 meter van het evenement gehuisvest zijn hierover schriftelijk te informeren.

In het locatieprofiel van de wijk kunt u zien om welk gebied en welke instanties het gaat. Ook als uw locatie niet is opgenomen in het profiel, geldt de informatieplicht. Voor evenementen die binnen plaatsvinden is het vaak voldoende om een kleiner deel van de omgeving te informeren.

In een informatiebrief geeft u aan:

  • wanneer het evenement plaatsvindt
  • wat op- en afbouwtijden zijn
  • wat de omwonenden ervan zullen merken. Denk aan geluid, muziek, verkeer, etc.
  • wat u doet om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Tot slot vermeldt u de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon die voor en tijdens het evenement bereikbaar is.

Uw Reactie
Uw Reactie