Algemene richtlijn informeren omwonenden

In het locatieprofiel van de wijk kunt u zien om welk gebied en welke instanties het gaat. Ook als uw locatie niet is opgenomen in het profiel, geldt de informatieplicht.

 
  • U informeert omwonenden en bedrijven binnen een straal van 200 meter van het evenemententerrein over het te houden evenement. Ook informeert u de desbetreffende wijkraden.
  • U meldt dat u toestemming voor het houden van het evenement hebt gekregen van het college van burgemeester en wethouders.
  • U geeft aan wat de gevolgen van het evenement zijn voor omwonenden. Denk aan: geluid, type muziek, verkeer, etc. Ook vermeldt u de op- en afbouwtijden en welke maatregelen u treft om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.
  • In de brief vermeldt u naam en telefoonnummer van een contactpersoon die voor en tijdens het evenement beschikbaar is voor vragen of opmerkingen.
Uw Reactie
Uw Reactie