Evenementenvergunning

Voor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Ook moet u aan allerlei zaken voldoen. Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is.

Lees meer

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of het evenement in de open lucht is of binnen. En of het wel of niet op eigen terrein is.

Voor kleine evenementen hebt u meestal geen vergunning nodig. U hebt wel een vergunning nodig als:

 • er meer dan 100 personen aanwezig zijn.
 • het evenement (ook) voor 9.00 of na 23.00 uur plaatsvindt.
 • er muziek wordt gemaakt of afgespeeld voor 09.00 uur of na 23.00 uur (bij (professioneel) versterkte muziek/geluid dient u in ieder geval een evenementenvergunning aan te vragen).
 • het evenement langer duurt dan één dag (meerdaags evenement)
 • het evenement plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • er objecten worden geplaatst met een oppervlakte van 10 m² of meer per object.
 • er geen organisator is.

U hebt bijvoorbeeld een evenementenvergunning nodig voor:

 • festiviteiten waarvoor u de straat afsluit (zoals een straat- of buurtfeest).
 • een braderie of jaarmarkt op een plein of in een straat.
 • een optocht zoals een bloemencorso, carnavalsoptocht of intocht van Sinterklaas.
 • een muziekevenement.
 • het laten spelen van een draaiorgel.
 • het optreden van een straatartiest.
 • een expositie.
 • een cultureel festival.
 • een kermis of circus.
 • een herdenkingsplechtigheid.

Natuur en evenementen

Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden kunt u met de Wet Natuurbescherming (Wnb) te maken hebben. Vooral bij evenementen in de buitenlucht aan westkant van Apeldoorn en andere bosrijke gebieden is het goed om na te gaan of dat het geval is.

Om te bepalen of een natuurvergunning of ontheffing nodig is, heeft de Provincie Gelderland de belangrijkste stappen voor initiatiefnemers op een rijtje gezet.

De gemeente Apeldoorn kent 3 soorten evenementen:

 1. Kleine evenementen: maximaal 100 bezoekers. Bijvoorbeeld: straatfeesten, barbecues en optredens van zangkoren.
 2. Middelgrote evenementen. Dat zijn evenementen met tussen de 100 en 2.000 bezoekers waarbij geen of weinig fysieke maatregelen nodig zijn en waarbij er weinig tot een klein risico voor de openbare orde en veiligheid is.
 3. Grote evenementen: evenementen met meer dan 2.000 bezoekers en/of evenementen met een hoog risicoprofiel. Dit type event mag alleen als een groot aantal fysieke maatregelen getroffen wordt. Denk aan verkeers- en veiligheidsmaatregelen.

Verder maakt de gemeente Apeldoorn onderscheid tussen evenementen met en zonder versterkt (muziek)geluid. Voor de evenementen met versterkt geluid is in de Nota geluid bij evenementen (pdf, 1,28 MB) en voor verschillende evenementenlocaties in de Locatieprofielen aangegeven onder welke voorwaarden geluid mag worden geproduceerd.

De kosten voor een vergunningaanvraag hangen af van de activiteiten. Voor een klein evenement zijn er minder eisen dan voor een groot evenement. De gemeente behandelt de ene aanvraag dan ook sneller dan de andere. En hierdoor variëren de kosten voor een evenementenvergunning. De precieze kosten staan in onderstaande tabel.

 

Soort evenement

Kosten 2024

Evenement klein (behandeltijd aanvraag minder dan 30 minuten)

€ 35,36

Evenement middel (behandeltijd aanvraag 30 tot 60 minuten)

€ 194,68

Evenement groot (behandeltijd aanvraag meer dan 60 minuten)

€ 424,78

Evenement extra groot (behandeltijd aanvraag meer dan 60 minuten)

€ 920,27

Evenement jaarvergunning

€ 353,95

Ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken

€ 107,94

Ten gehore brengen van versterkt geluid

€ 107,19

Loterij

€ 75,03

Ontheffing zondagswet

€ 53,73

Bewegwijzeringsborden

€ 53,62

60x40 borden (reclamebordjes t.b.v. ideële evenementen)

€ 53,62

Bij niet-commerciële evenementen worden er geen leges in rekening gebracht. De kosten voor ontheffingen blijven wel staan. Vraagt u zich af of uw evenement als niet-commercieel kan worden aangemerkt? Stuur dan een e-mail met een beschrijving van uw evenement naar apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie