Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een locatie waarvoor vanuit andere regels geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. Denk aan openluchtfestivals en campings en het plaatsen van tenten. Om te beoordelen of aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan, moet een melding worden gedaan.

 
Kosten Het indienen van een aanvraag is gratis.
Lees meer

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:

  • In een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen;
  • In een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan tien personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  • Een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk.

Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het besluit BGBOP.

In de volgende gevallen is een melding niet nodig:

Een melding op grond van het besluit BGBOP kan worden gedaan door het online invullen van het meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden gedaan. De melding wordt hiermee geaccepteerd. Wanneer na beoordeling blijkt dat het noodzakelijk is om extra voorwaarden op te leggen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand, dan ontvangt u daarover aanvullend bericht.

Het indienen van de melding en de afhandeling ervan zijn gratis.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat er andere regels gaan gelden voor veranderingen in de leefomgeving.Bijvoorbeeld voor een aanvraag omgevingsvergunning of een aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan (straks omgevingsplan).

 Neem daarom contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent. In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet.

Lees meer over de Omgevingswet en de overgangsperiode tot 1 januari.

Uw Reactie
Uw Reactie