Afzethekken en plaatsen tent

Als u een klein evenement organiseert kan het nodig zijn om een (deel van de) weg af te sluiten met afzethekken. U kunt afzethekken lenen als u een evenementenvergunning heeft.

Deze afzethekken plaatst u vooraf zelf en brengt u na afloop van het evenement zelf terug. Het gebruik van afzethekken is gratis. U zorgt zelf voor het vervoer, het laden/lossen en het plaatsen/weghalen. Een afzethek is 2,3 m breed en 1,1 m hoog en weegt 18 kilo. Meer informatie over afzethekken ontvangt u bij uw evenementenvergunning.

Plaatsen tent

Als u een tent gaat plaatsen bij een evenement, neemt u dit mee in uw vergunningaanvraag. U hoeft hiervoor niet apart nog een melding te doen. Als u een tent plaatst waarvoor geen evenementenvergunning nodig is, bijvoorbeeld voor een besloten bedrijfsactiviteit, dan kan het zijn dat u wel een melding moet doen voor de tent.

Het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) geeft brandveiligheidsvoorschriften voor locaties waarvoor vanuit andere regels geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie