Geheimhouding persoonsgegevens

U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat maatschappelijke instellingen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen. Dit wordt ook wel verstrekkingsbeperking genoemd.

Lees meer

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.
Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure 
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen 
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg 
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Geen gegevens naar particulieren of commerciële organisaties


Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • commerciële instellingen 
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie)

Meer informatie

Zie hiervoor de website van de overheid ‘Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie (BRP)'

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. Dit wordt verstrekkingsbeperking genoemd. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

Als u staat ingeschreven in de gemeente Apeldoorn, kunt u op de volgende manieren uw geheimhouding aanvragen/opheffen.

  • Kinderen van 16 jaar en ouder moeten zelf geheimhouding aanvragen/opheffen.
  • Als u onder curatele staat kan uw curator een verzoek tot geheimhouding of opheffing hiervan voor u indienen.

Online

Direct online aanvragen of opheffen via bovenstaande knop 'Aanvragen'. (met DigiD).

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen. Stuur deze naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn en stuur mee:

Balie

U kunt uw aanvraag of opheffing voor geheimhouding persoonlijk doorgeven op afspraak aan de balie in het stadhuis.
U moet meenemen: een geldig identiteitsbewijs.

Uw Reactie
Uw Reactie