Verzoek tot wijzigen gegevens Basisregistratie personen (BRP)

Als uw gegevens in de Basisregistratie Personen onjuist, onvolledig of veranderd zijn kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen. Dit kan bijvoorbeeld als u een document van de gemeente hebt gekregen, waarop verkeerde gegevens staan. Ook als er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens, vanwege bijvoorbeeld een huwelijk of naamswijziging in het buitenland, dan geeft u dit door aan de gemeente.

Lees meer

De Basisregistratie Personen bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. De overheid gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld een identificatiebewijs of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken van uitkeringen.

Bekijk eerst de voorwaarden. U dient een wijziging persoonlijk bij de balie in het stadhuis in. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14055.
Neem mee:

  1. Een geldig identiteitsbewijs
  2. Officiële brondocumenten zoals bijvoorbeeld een geboorteakte als u uw geboortedatum wilt laten wijzigen. Deze documenten dienen te voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.
    Het kan zijn dat wij uw originele document inhouden ter controle. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging mee.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek om uw gegevens in de BRP te wijzigen, nemen wij hierover een besluit. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Het is niet altijd mogelijk om uw gegevens te wijzigen. Als uw gegevens volgens de wet juist zijn opgenomen, vindt er geen correctie plaats. Wij wijzen uw verzoek dan af.

Het wijzigen van uw gegevens in de Basisregistratie Personen is gratis.

Om uw persoonsgegevens te kunnen wijzigen hebben we de originele documenten nodig waaruit blijkt dat de gegevens die in de BRP staan onjuist zijn. Uit sommige landen moet het document voorzien zijn van een apostille- of legalisatiestempel, of deze moet zijn vertaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of kijk bij buitenlandse brondocumenten.

Bent u niet (meer) in Nederland woonachtig maar heeft u wel een relatie met een overheidsinstelling, dan staat u ingeschreven in het Register niet-ingezetene. Zijn daarin gegevens van u onjuist geregistreerd dan kunt u contact opnemen met 1 van de RNI-loketgemeenten (website Rijksdienst voor Identiteitsgegevens).

U moet zelf het verzoek indienen om uw gegevens in de Basisregistratie Personen te wijzigen. Als u minderjarig bent, dan dient uw voogd het verzoek in en als u onder curatele staat dan dient de curator het verzoek in.

Uw Reactie
Uw Reactie