Ontbinding geregistreerd partnerschap

Als u het met elkaar eens bent en geen kinderen hebt, kunt u uw geregistreerd partnerschap (GP) zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil 1 van u het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw GP via de rechter. Indien uw GP ontbonden is, meldt u (of uw advocaat of notaris) dit bij uw gemeente. De ontbinding GP is pas definitief als deze is ingeschreven in de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd.

 
Meenemen
  • Een akte van overeenkomst, bij wederzijds goedvinden (indien van toepassing).
  • Een beschikking van de rechtbank, na beëindiging door de rechter (indien van toepassing).
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
Duur 1 werkdagen
Kosten Het melden van een ontbinding partnerschap is gratis.
Lees meer

Ontbinding van geregistreerd partnerschap kan op 2 manieren:

  1. Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter hebt u een advocaat of een notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst op waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld partneralimentatie en pensioen. U levert deze overeenkomst in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het partnerschap geregistreerd staat
  2. Hebt u minderjarige kinderen of komt u niet tot overeenstemming dan begint u de procedure met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Wanneer de rechtbank het partnerschap ontbindt en de uitspraak onherroepelijk is, kunt u de beschikking van de rechter laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd.

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via de rechter) van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.

Zodra de overeenkomst of beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het geregistreerd partnerschap beëindigd. U krijgt de overeenkomst of beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.

Hebt u afgesproken met uw advocaat of notaris dat u zelf de overeenkomst of beschikking inlevert bij de ambtenaar burgerlijke stand, dan maakt u hiervoor een afspraak. Neem bij de afspraak het volgende mee:

  1. Een akte van overeenkomst, bij wederzijds goedvinden (indien van toepassing)
  2. Een beschikking van de rechtbank, na beëindiging door de rechter (indien van toepassing)
  3. Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

De melding ontbinding geregistreerd partnerschap verwerken wij binnen 1 dag voor u.

Het melden van een ontbinding partnerschap is gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie