Echtscheiding melden

U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Als u wilt scheiden, moet u hiervoor naar de rechtbank. De scheiding is pas definitief als deze is ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent.

 
Meenemen
  • Een echtscheidingsbeschikking
  • Uw geldige legitimatiebewijs
  • Ake(n) van berusting
Duur 1 werkdag
Kosten Het inschrijven in het echtscheidingsregister is gratis.
Lees meer

Er gaat een procedure aan vooraf voordat u bij ons een echtscheiding kunt melden. Om te kunnen scheiden heeft u een mediator (echtscheidingsbemiddeling) en/of advocaat nodig. Uw mediator of advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank waar de rechter de scheiding uitspreekt.

Vervolgens ontvangt uw mediator of advocaat de uitspraak van de rechtbank in een beschikking. Is de uitspraak van de rechter definitief en kunnen beide partijen geen beroep meer instellen, dan schrijft (in de meeste gevallen) uw mediator of advocaat de beschikking binnen 6 maanden in bij de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

  • Bent u in Nederland getrouwd en in Nederland gescheiden, dan zorgt uw advocaat er meestal voor dat uw echtscheidingsbeschikking terecht komen bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Bent u in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden, dan moet u de beschikking in laten schrijven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. In de meeste gevallen zorgt uw advocaat ervoor dat de echtscheidingsbeschikking in Den Haag terecht komt.
  • Bent u in het buitenland gescheiden, dan laat u uw buitenlandse echtscheidingsakte verwerken in de Basisregistratie Personen. De documenten moeten in het land zelf zijn gelegaliseerd als dat vereist is. Wanneer het vonnis niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans is vertaald, moet dit alsnog gebeuren door een beëdigd tolk/vertaler.

De melding echtscheiding verwerken wij binnen 1 werkdag voor u.

Het inschrijven in het echtscheidingsregister is gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie