Naamskeuze

Ouders van Nederlandse kinderen kunnen voor hun 1e kind kiezen tussen de achternaam van de vader/duomoeder of de moeder. Het is niet mogelijk om een samengestelde naam te kiezen. Alle volgende kinderen uit die relatie krijgen ook deze naam om binnen het gezin eenheid te bewaren.

Lees meer

De keuze van de achternaam kunt u achteraf niet meer wijzigen, tenzij u na de naamskeuze bij erkenning gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt dan nog eenmalig kiezen voor de achternaam van de andere ouder. Verder kan de achternaam alleen gewijzigd worden door een officieel verzoek te doen bij Justis.

Beide ouders moeten bij de aangifte van naamskeuze persoonlijk naar de balie komen in het stadhuis. U maakt hiervoor online een afspraak. U neemt mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs van u beiden
  • Officiële documenten zover die geregistreerd zijn bij ons, die nodig zijn met betrekking tot de naamskeuze. U kunt hierbij denken aan documenten uit het buitenland zoals een geboorteakte, een huwelijksakte of een bewijs van burgerlijke staat. Kijk hiervoor bij Buitenlandse (bron)documenten.

Na de geboorte van uw kind nemen wij de door u gekozen naam op in de geboorteakte. Is er al een geboorteakte, dan moeten wij deze aanpassen.

De aangifte van naamskeuze is gratis.

Een kind moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Heeft het kind een andere nationaliteit, dan bepaalt het recht van dat land of en wanneer naamskeuze mogelijk is.

Is een kind met de Nederlandse nationaliteit in het buitenland geboren, erkend of geadopteerd? Dan geldt niet automatisch het Nederlands recht op naamskeuze. Elk land heeft hiervoor zijn eigen regels. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met de ambassade (website Rijksoverheid) van het desbetreffende land.

Als u geen actie onderneemt, krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of de moeder. De gezinssituatie is bepalend.

Getrouwde of geregistreerde ouders (van verschillend geslacht – heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. Dit kan alleen als u voor of tijdens de geboorteaangifte een akte van naamskeuze laat opmaken. Hier moet de moeder bij aanwezig zijn. Het is daarom verstandig om dit voor de geboorteaangifte te doen. Zie Indienen.

Ongetrouwde ouders (van verschillend geslacht – heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet hij het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning van het 1e kind uit de relatie.

Ouders van hetzelfde geslacht

  • 2 mannen: adopteert u met een andere man een kind, dan kunt u de achternaam van 1 van u beiden kiezen. Voorwaarde is wel, dat het uw eerste kind is. Als dat niet het geval is, krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamskeuze vindt plaats ter gelegenheid van de adoptie bij de rechter
  • 2 vrouwen: als 2 getrouwde of geregistreerde vrouwen een kind krijgen geldt het volgende:
    • De moeder is zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder. Maar alleen als de duomoeder ook automatisch juridisch ouder is bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt
    • De moeder is zwanger door een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt de naam van de biologische moeder. Via naamskeuze is het mogelijk dat het 1e kind uit de relatie de naam van de duomoeder krijgt.

Achternaam kind bij nieuwe partner

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt u met uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus. Want juridisch gaat het niet om een kind van dezelfde ouders. Krijgt u met uw nieuwe partner meer kinderen, dan geldt de eenheid van de familienaam wel. Alle kinderen die u en uw nieuwe partner krijgen, krijgen dezelfde achternaam.

Gekozen achternaam laten wijzigen

Uw Reactie
Uw Reactie