Naamskeuze

Ouders van Nederlandse kinderen kunnen voor hun 1e kind kiezen tussen de achternaam van de vader/duomoeder of de moeder. Vanaf 1 januari 2024 kan uw eerste kind ook een dubbele achternaam krijgen. De volgorde maakt niet uit. Als u later meer kinderen krijgt, krijgen die dezelfde achternaam. De naamskeuze moet u vóór de geboorte of uiterlijk bij de geboorteaangifte aan de gemeente doorgeven.

Lees meer

Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of (duo)moeder. Dit ligt aan uw situatie. Bekijk op deze webpagina van de Rijksoverheid welke achternaam uw kind krijgt in uw situatie. Krijgt uw kind op die manier niet de naam die u wilt? Dan kunt u kiezen voor de achternaam van de andere ouder of vanaf 1 januari 2024 voor een dubbele achternaam. Hiervoor moet u bij de balie van de burgerlijke stand een akte van naamskeuze op laten maken.

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Is de achternaam vastgelegd? Dan kunt u deze meestal niet meer veranderen.

Dit kan dan alleen nog als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt dan nog eenmalig kiezen voor de achternaam van de andere ouder of voor een dubbele achternaam.

Verder kan de achternaam alleen gewijzigd worden door een officieel verzoek te doen bij Justis.

Wilt u een andere achternaam voor uw kind dan de 'automatische achternaam'? Dan laat u bij de gemeente een akte van naamskeuze opmaken. Dit kan voor de geboorte of (uiterlijk) tijdens de geboorteaangifte.

Beide ouders moeten bij de aangifte van naamskeuze persoonlijk naar de balie komen in het stadhuis. Kiest u ervoor om dit bij de geboorteaangifte te doen, dan moet moeder daar ook bij aanwezig zijn.

U maakt hiervoor online een afspraak via bovenstaande knop.

Naar deze afspraak neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs van u beiden.

De aangifte van naamskeuze is gratis. Dit geldt niet als u gebruik maakt van het overgangsrecht. Hierover leest u meer onder het kopje “Tijdelijke regeling al geboren kinderen”.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van de achternaam voor uw kind: 

 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen.
 • U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap. Of uw kind is erkend. 
 • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Heeft uw kind een andere nationaliteit? Dan gelden er andere regels voor de naam van het kind. Voor meer informatie kunt u per telefoon contact opnemen via 14055.
 • Wordt uw eerste kind in 2024 geboren en heeft het naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? En is volgens die nationaliteit een andere achternaam mogelijk? Dan kunt u vanaf 2024 voor dit kind ook die achternaam kiezen.

Als u geen actie onderneemt, krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of de moeder. De gezinssituatie is bepalend.

Getrouwde of geregistreerde ouders (van verschillend geslacht – heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder of een dubbele geslachtsnaam. Dit kan alleen als u voor of tijdens de geboorteaangifte een akte van naamskeuze laat opmaken. Hier moet de moeder bij aanwezig zijn. Het is daarom verstandig om dit voor de geboorteaangifte te doen. Zie Indienen.

Ongetrouwde ouders (van verschillend geslacht – heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt of een dubbele geslachtsnaam, dan moet hij het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning van het 1e kind uit de relatie.

Ouders van hetzelfde geslacht

 • 2 mannen: adopteert u met een andere man een kind, dan kunt u de achternaam van 1 van u beiden kiezen of een dubbele geslachtsnaam. Voorwaarde is wel, dat het uw eerste kind is. Als dat niet het geval is, krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamskeuze vindt plaats ter gelegenheid van de adoptie bij de rechter
 • 2 vrouwen: als 2 getrouwde of geregistreerde vrouwen een kind krijgen geldt het volgende:
  • De moeder is zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder. Maar alleen als de duomoeder ook automatisch juridisch ouder is bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt of een dubbele geslachtsnaam.
  • De moeder is zwanger door een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt de naam van de biologische moeder. Via naamskeuze is het mogelijk dat het 1e kind uit de relatie de naam van de duomoeder krijgt.

Achternaam kind bij nieuwe partner

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt u met uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus. Want juridisch gaat het niet om een kind van dezelfde ouders. Krijgt u met uw nieuwe partner meer kinderen, dan geldt de eenheid van de familienaam wel. Alle kinderen die u en uw nieuwe partner krijgen, krijgen dezelfde achternaam.

Gekozen achternaam laten wijzigen

Per 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels betreffende de keuze voor de achternaam van een kind. Wat deze nieuwe regels precies zijn, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? En wilt u dat uw kind(eren) een combinatie van de achternamen van beide ouders als achternaam krijgt/krijgen? Van 1 januari tot en met 31 december 2024 geldt ook een tijdelijke regeling.

Hoe werkt het?

Om de dubbele achternaam voor uw kind(eren) vast te leggen komt u samen langs. Dit gaat op afspraak. Belangrijk is dat u de keuze in 2024 vastlegt bij de gemeente. Daarna kan het niet meer. Maak een afspraak via bovenstaande oranje knop Afspraak maken.

Naar deze afspraak neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs van u beiden.

Kosten dubbele achternaam:

 • het eerste kind: € 75
 • elk volgend kind: € 50

Nieuw identiteitsbewijs voor uw kind aanvragen

Verandert u de achternaam van uw kind en heeft hij/zij een eigen identiteitsbewijs? Dan moet u opnieuw een identiteitsbewijs aanvragen met de juiste naam. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. Als de nieuwe achternaam is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) dan ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Daarna kunt u een afspraak maken om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen. Aan het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs zijn kosten verbonden.

Uw Reactie
Uw Reactie