Verhuizen binnen Nederland

Als u binnen of naar de gemeente Apeldoorn verhuist, dan moet u de verhuizing doorgeven. Doe dit niet eerder dan 4 weken voor en niet later dan 5 dagen na de verhuizing. Geeft u de verhuizing later door? Dan wordt de datum waarop de gemeente uw verhuizing ontvangt gebruikt als verhuisdatum.

 

Wanneer: 

Vanaf 4 weken vóór - tot 5 dagen na de verhuizing
Voor wie:

Iedereen van 16 jaar en ouder

Kosten: Gratis
Lees meer

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar en ouder.
 • Voor samenwonende echtgenoten en geregistreerde partners: de andere partner.
 • Voor minderjarige kinderen: de ouder, voogd of verzorger.
 • Voor inwonende meerderjarige kinderen: ouders voor inwonende meerderjarige kinderen.
 • Voor inwonende ouders: meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.
 • Voor iemand onder curatele: de curator.
 • Iemand die u machtigt om uw verhuizing door te geven, met het machtigingsformulier (pdf, 155 kB).

Gaat u bij iemand inwonen?

Dan heeft u ook toestemming nodig van de hoofdbewoner. Dit kan op twee manieren:

 • De hoofdbewoner geeft tijdens de online aangifte toestemming (inloggen met DigiD).
 • U voegt tijdens de aangifte de toestemmingsverklaring bij, en een kopie van een identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Een verhuizing kunt u op drie manieren aan ons doorgeven:

Online

Geef uw verhuizing online door.

Als u bij iemand gaat inwonen, logt de hoofdbewoner ook in met DigiD. Of u voegt de toestemmingsverklaring (pdf, 745 kB) en een kopie van het identiteitsbewijs bij.

Balie

Maak online een afspraak om uw verhuizing door te geven

Neem mee naar de afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Gaat u bij iemand inwonen? Neem dan ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en de ingevulde toestemmingsverklaring (pdf, 745 kB) mee.

Schriftelijk

Vul het aangifteformulier in  (pdf, 863 kB) /  Declaration of relocation  (pdf, 152 kB) (ENG) en stuur deze samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons op.

Gaat u bij iemand inwonen? Stuur dan ook mee:

Een kopie identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft

Uw Reactie
Uw Reactie