Aan wie geeft de gemeente uw nieuwe adres door?

De gemeente Apeldoorn geeft, afhankelijk van uw situatie, uw verhuizing door aan onder andere:

 • Rijksbelastingen
 • Circulus-Berkel
 • Waterschap Veluwe
 • Ziektekostenverzekeraars
 • Rijkskadaster en Openbare Registers
 • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
 • Pensioenfondsen
 • St. Interkerkelijke Ledenadministratie
 • UWV
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 • Gemeentelijke belastingen
 • PlusOV
 • Wmo-loket

Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties ook een bericht ontvangen. Het kan zijn dat de verwerking van uw verhuizing door deze instanties langer duurt dan de 3 tot 5 werkdagen die de gemeente hanteert.

Toeslag of uitkering

Krijgt u een toeslag van de Belastingdienst? Dan raden we u aan om uw adreswijziging zelf door te geven via toeslagen.nl. Daarmee voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen.

Waternet

Voor drinkwater moet u zelf uw verhuizing doorgeven aan Vitens.

Uw Reactie
Uw Reactie