Wonen op een recreatieterrein

Permanent wonen in een recreatiewoning mag niet in de gemeente Apeldoorn. U moet zich inschrijven waar u woont.  In sommige situaties is het wel mogelijk om tijdelijk op een recreatieterrein ingeschreven te staan.

Hoe dit werkt, staat beschreven in de beleidsregels tijdelijk bewonen recreatieverblijf (pdf, 112Kb). 

Uw Reactie
Uw Reactie